UDRUGA »ANĐELI« – OD LOKALNOGA DO NACIONALNOGA ZNAČAJA Vrtićem institucionalizirali pomoć

Udruga roditelja za djecu »Anđeli«
Udruga »Anđeli«, Split; Dijana Aničić, predsjednica

Udruga roditelja za djecu »Anđeli« iz Splita osnovana je u srpnju 2005. godine s ciljem da se pomogne djeci s najtežim tjelesnim invaliditetom i njihovim obiteljima za koje, osim njihovih obitelji, nitko nije skrbio na primjeren i učinkovit način. Udruga primarno djeluje na području Splitsko-dalmatinske županije, ali rad je proširen i na područje cijele Hrvatske. Od dana osnivanja, kada je počela djelovati s nekoliko volontera i u jednoj prostoriji, izrasla je u udrugu koja je uspješno provela desetke projekata i programa te adaptirala i potpuno opremila tri prostora. Nadalje, osigurala je korištenje usluga i inovativnih terapeutskih metoda na način i u opsegu kakav ne postoji na području županije, a rijedak je i na području Hrvatske. Uz redovne rehabilitacijske programe, udruga provodi psihosocijalnu rehabilitaciju, psihološku pomoć, logopedske terapije, radne terapije, poludnevnu skrb te niz kreativnih radionica koje pomažu socijalizaciji i razvoju vještina članovima obitelji koje skrbe za djecu.

Cilj udruge je pomoći djeci s najtežim tjelesnim invaliditetom i njihovim obiteljima za koje, osim njihovih obitelji, nitko nije skrbio na primjeren i učinkovit način. Udruga primarno djeluje na području Splitsko-dalmatinske županije, ali rad je proširen i na područje cijele Hrvatske.

Udruga je renovirala, opremila i potpuno prilagodila stan u Zagrebu kojim se za potrebe liječenja koriste članovi udruge, ali i sva druga djeca s invaliditetom ili teškoćama u razvoju kojima je takav smještaj potreban. Danas udruga okuplja više od tisuću članova, skrbi za više od dvjesto djece najtežih tjelesnih invalida i djece s teškoćama u razvoju te zapošljava 14 stručnih djelatnika osposobljenih za potpuni rad s korisnicima. Udruga je osnivač i specijaliziranoga dječjega vrtića za djecu s teškoćama u razvoju »Mali Dupin« sa sjedištem u Splitu, a kao takav jedinstven je na području Hrvatske jer se kroz vrtić osigurava predškolski odgoj i obrazovanje uz svu potrebnu rehabilitacijsku i terapijsku podršku, pri čemu postoji jedinstvena suradnja odgojitelja i stručnih terapeuta, koji osiguravaju iznimne rezultate.

Posebnost udruge »Anđeli« jest i to što sudjeluje u nizu projekata i aktivnosti koji se odnose na druge ugrožene skupine osoba: beskućnike, ovisnike, socijalno ugrožene i druge osobe u nepovoljnom položaju. Udruga je dobitnica niza priznanja, među kojima je i Skupna nagrada Grada Splita za posvećenost u pružanju pomoći potrebitima, humanitarni i volonterski rad. Na nacionalnoj razini udruga sudjeluje u javnim raspravama povezanima s pravima djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji, te se bori za izjednačavanje mogućnosti, jednakost i ravnopravnost najugroženijih osoba u društvu.