VJERNIČKO SUOČAVANJE S RAVNODUŠNOŠĆU Tko može ljubavlju zapaliti drugoga?

Snimio: B. Čović | 288. zavjetno hodočašće vjernika grada Zagreba Majci Božjoj Bistričkoj

Hladna studena večer podsjeća na zimsku idilu uz pucketanje vatre u kaminu. No za tu idilu treba upaliti vatru da bi se moglo gledati kako se polagano širi, od središta, njezina izvora, pa prema van, prema periferiji drvlja koje još nije zapaljeno. Vatra sama po sebi ne može a da ne širi toplinu i svjetlost jer je to njezino poslanje. Ona se ne može zadržati za sebe, nego se prenosi dalje.

Kršćanin, katolik, poput te vatre je koja se zapali. Bog ga je zapalio svojom ljubavlju koja je razlivena u njegovu srcu. Budući da gori od Božje ljubavi, ne može a da ne širi tu ljubav prema van, prema drugima, prema onima koji su na periferiji, jer ljubav nikad nije zatvorena u sebe, nego je njezin smisao u otvorenosti drugomu.

To pokazuje Isus kad svoju ljubav širi na drvu križa privlačeći sve ljude k sebi. Tako i Kristovi učenici trebaju ići u središte, ondje gdje je žar najjači, a to je sakrament euharistije, kako ne bi prestali širiti toplinu i svjetlost njegove ljubavi prema van, prema onima koji su na periferiji. Kao što vatra širi svoju toplinu i svjetlost na one oko sebe, tako i srce koje gori ljubavlju.

Današnje vrijeme kao da čovjeka udaljuje od izvorišta vatre, od vjere, od Božanske ljubavi, stoga je potrebno da vjernici gore da bi mogli druge paliti da gore božanskom vatrom. Svetci su bili zapaljeni i druge su palili jer činili su stvari koje su neshvatljive i nelogične ovomu svijetu. Zašto su mnogi prolijevali svoju krv? Zbog toga što su bili zapaljeni Bogom, i zbog toga što su Boga nosili u svojim srcima.

Tertulijan je znao reći: Krv mučenika sjeme je novih kršćana. I doista se ostvaruje ta slavna rečenica. Ljubav koja je izgorjela prolijevanjem svoje krvi stvarala je nove kršćane koji su se zapalili svjedočanstvom njihove ljubavi prema Bogu. Isto tako i drugi svetci, koji su živjeli i plamtjeli Božjom ljubavlju, bili su odraz Boga koji i danas govori i privlači ljude.

Stoga su potrebni svetci našega vremena. Potrebni su oni koji su zapaljeni božanskom ljubavlju i neustrašivo gore šireći njezinu toplinu i svjetlost. Gorjet će tako, ako su povezani s njim u euharistiji, molitvi, euharistijskom klanjanju i drugim sakramentima. Tko želi da mu ljubav raste neka padne na koljena pred Presvetim (u euharistiji i klanjanju), promatra Božju ljubav koja se utjelovila i bacila oganj svoje ljubavi u njegovo srce.