ZA UČENIKE I STUDENTE KOJI SNIVAJU BOLJE SUTRA I nakon rata »Dora« pomaže potrebitima

Humanitarna organizacija »Dora«
Jadranka-Jasminka Granić, predsjednica humanitarne organizacije »Dora« 

Humanitarna organizacija »Dora« osnovana je na početku agresije na Hrvatsku kao jedna od prvih i vodećih udruga na području skrbi o djeci i mladima s glavnim ciljem da pomogne djeci i mladeži civilnih žrtava Domovinskoga rata, kao i svoj ostaloj socijalno ugroženoj djeci.

»Dora« je do danas pomogla više od 7100 djece i mladih raznim oblicima pomoći, osobito zadnjih godina programom godišnjega stipendiranja, tako da je ukupno isplatila više od 50 milijuna kuna na račune korisnika pomoći.

»Dora« je do danas pomogla više od 7100 djece i mladih raznim oblicima pomoći, osobito zadnjih godina programom godišnjega stipendiranja, tako da je ukupno isplatila više od 50 milijuna kuna na račune korisnika pomoći. Danas je glavni cilj djelovanja udruge pomaganje u redovitom školovanju i obrazovanju djece i mladeži iz obitelji koje su vrlo siromašne te se stoga nalaze u vrlo teškim socijalnim uvjetima. Štićenici udruge također su djeca s teškoćama u razvoju, djeca žrtve nasilja u obitelji, djeca samohranih roditelja, djeca iz obitelji s više članova kojima su roditelji nezaposleni, bolesni, invalidi, djeca iz ruralnih krajeva bez mogućnosti plaćanja prijevoza do srednje škole i fakulteta. Drugim riječima, udruga pomaže djeci i mladeži koji su često izolirani od svojih vršnjaka, nemaju pristup školi i žive u teškim materijalnim i lošim higijenskim uvjetima. Istodobno su to jako vrijedna i odgovorna djeca, spremna na velika odricanja, iznimno uporna s izraženom željom i voljom za stjecanje novih znanja i dobivanja kvalifikacija za bolje plaćena radna mjesta.

Program kumstva

»Dora« se financira isključivo donacijama, pretežito od fizičkih i pravnih osoba, malih i srednjih poduzetnika, a provodi dva primarna programa pomoći. Prvi je program stipendiranja za srednjoškolce i studente koji je pokrenut još 1993. godine pod nazivom »Želim biti…« te je do sada u tom programu odobreno više od 2200 stipendija. Za 2017/18. godinu »Dora« je dodijelila 85 godišnjih stipendija za srednjoškolce i studente u iznosu većem od 600 000 kuna. Drugi primarni program koji »Dora« provodi od početka je program kumstva čiji se opseg od Domovinskoga rata smanjuje te trenutačno ima zaključene ugovore o kumstvu za dvadesetero malodobne djece. Osim dva spomenuta primarna načina pomaganja štićenicima, Udruga pomaže i svima koji su u potrebi. To su u prvom redu jednokratne novčane pomoći za najugroženije kategorije stanovništva, često za najelementarnije životne potrebe, kupnju hrane, ogrjeva, lijekova, školske opreme, invalidskih pomagala, pokriće troškova pokopa i slično. »Dora« se posebno brine i pruža pomoć djeci s posebnim potrebama, invalidima, kao i darovitima, kojima pruža potporu i pomoć za njihove talente s ciljem da ne prekidaju svoje redovito školovanje. Udruga od početka svojega djelovanja promiče načelo volontiranja u koje uključuje i same korisnike pomoći i njihove obitelji te ih uključuje u tzv. »Dorinu mrežu volontera«. Udruga u bazi članstva ima više od 370 volontera, od kojih je 120 aktivno.