POTHVATI UDRUGE »SVETI JERONIM« Programi za starije i mlade

Srećko Radan, predsjednik udruge »Sveti Jeronim«, Kaštel-Gomilica

Skupina mladih entuzijasta iz Kaštel-Gomilice organizirala se 2001. godine s ciljem pomoći svojemu mjestu uređenjem prostora. Uz potporu lokalne vlasti i građana, aktivnosti u mjestu polako su se proširivale pa je 2003. godine osnovana i udruga »Sveti Jeronim«. Osim promicanja interesa mladih u mjestu i poticanja mladeži na aktivnije uključivanje u društveni i kulturni život u zajednici, cilj je udruge i pružanje humanitarne i socijalne pomoći pojedincima, obiteljima, starima i nemoćnima, beskućnicima, društvima i udrugama te prevencija svih oblika ovisnosti. U više od 15 godina djelovanja organiziran je niz humanitarnih akcija, kao i pomoći potrebitima, tribine, radionice te je osnovana i klapa »Sv. Jeronim«. U novije vrijeme pokrenuti su i projekti koji su od iznimne važnosti za Kaštela, kao na primjer Program pomoći u kući starijim osobama, Dnevni boravak, Prihvatilište za beskućnike te Radionice s djecom.

Programom Pomoć u kući udruga se skrbi o 125 starijih i nemoćnih osoba na području Kaštela, pružajući im usluge održavanja čistoće stambenoga prostora, pranja rublja, održavanja okućnice i sitnih popravaka po kući te psihosocijalnu podršku individualnim razgovorima u svrhu prevladavanja osamljenosti. Projekt Dnevni boravak zamišljen je kao dugoročan izvaninstitucionalni oblik skrbi o starijim osobama i zadovoljavanja njihovih kulturnih, edukativnih, kreativnih i socijalizacijskih potreba. Svrha ponuđenih aktivnosti i usluga jest umanjiti osjećaj usamljenosti, izdvojenosti i otuđenosti, povećati svijest o vlastitoj vrijednosti i poboljšati zdravstveno stanje i kvalitetu života. Starije osobe, a posebice one koje žive same i nemaju adekvatnu obiteljsku i socijalnu podršku, upravo su jedna od društvenih skupina koje su izložene posebnom riziku od socijalne ranjivosti i isključenosti. S obzirom na to da pokazuju velik interes da što duže i kvalitetnije žive u svojim domovima i u starijoj životnoj dobi, potrebno im je ponuditi organizirane dnevne aktivnosti koje su im dostupne i u kojima mogu svakodnevno sudjelovati. Prihvatilište za beskućnike provodi se u suradnji s potpisnicima ugovora gradovima Kaštela i Solin te Splitsko-dalmatinskom županijom od 2014. godine. Cilj toga programa nije samo privremeni smještaj beskućnika, nego i njihovo integriranje u društvo pronalaskom posla i mjesta stanovanja te brigom o njihovu zdravlju. Radionice s djecom vode volonterke udruge, a okupljaju djecu od šest do 16 godina te se održavaju svake subote za vrijeme školske godine. Edukativno-kreativne radionice danas okupljaju 40-ak djece koja u više skupina subotom u prostorijama udruge provode kvalitetno vrijeme, koje je osmišljeno u suradnji sa stručnjacima.