MEĐIMURSKA UDRUGA OSOBA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA Pola stoljeća rada

Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Međimurske županije

Biserka Vrbanec, predsjednica Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Međimurske županije

Od 1969. na području Međimurske županije aktivno djeluje Udruga osoba s intelektualnim teškoćama (IT) i jedina je na tom području. Osnovana je ponajprije zbog potrebe za uključivanjem djece s intelektualnim teškoćama u specijalnu školu, njihova smještaja u hraniteljske obitelji, kategorizacije, cjelodnevnoga boravka, profesionalnoga osposobljavanja i zapošljavanja. Prije 30-ak godina započela je intenzivna skrb za djecu predškolske dobi u obliku integracije u odgojno-obrazovne ustanove.

Udruga djeluje kroz organizirano stanovanje u sedam stambenih zajednica sa 25 korisnika, poludnevni boravak sa 11 korisnika, 25 zaposlenih, klubove »Mura« Čakovec i »Duga« Prelog s ukupno 150 aktivnih članova. Korisnici, kao i njihove obitelji, zadovoljni su takvim socijalnim uslugama, čime je podignuta kvaliteta njihova života, a lokalna je zajednica senzibiliziranija za njihove potrebe već samim time što su uključeni u život zajednice. Udruga organizira radne aktivnosti za osobe s intelektualnim teškoćama, suradnju i partnerstvo sa srodnim udrugama na širem području, provodi projekte unaprjeđivanja oblika rehabilitacije osoba s intelektualnim teškoćama s naglaskom na osposobljavanju obitelji za zadržavanje osobe s intelektualnim teškoćama u obitelji, uz stručnu podršku. Organiziraju se i razne kreativne radionice koje su prilagođene korisnicima i njihovim mogućnostima i interesima te aktualnim blagdanima i događajima. Cilj je radionica poticanje na sklapanje novih prijateljstava, snalaženje u nepoznatim situacijama i prostorima, podizanje samopouzdanja, uključivanje u očuvanje okoliša, stjecanje novih iskustava. U sklopu kluba »Mura« djeluje i dramsko-folklorna skupina. Osim toga, organiziraju se i športske aktivnosti poput jahanja, plivanja, nogometa i stolnoga tenisa, kojima je cilj poboljšanje psihofizičkoga zdravlja, razvijanje navike redovitoga vježbanja, kao i općenito zdrava načina života, rad na koordinaciji pokreta, održavanje dobre fizičke forme, a članovi su osvojili brojne zlatne, srebrne i brončane medalje. Udruga puno surađuje sa svećenikom Leonardom Šardijem iz Varaždina koji vodi pastoral za osobe s intelektualnim teškoćama, a članovi redovito sudjeluju na susretima »Vjera i svjetlost«. U budućnosti je cilj osigurati financijsku i organizacijsku održivost te jačanje kapaciteta udruge. U rad udruge mogu se uključiti svi zainteresirani za volontiranje.