ŽUPNA CRKVA SV. NIKOLE U BISTRANSKOJ POLJANICI Djelo majstora Ota Antoninija iz 1887. godine

Na obroncima Medvednice (82)

Snimio: Z. Galić | Župna crkva sv. Nikole u Bistranskoj Poljanici

Na vanjskim zidovima crkve i sakristije postavljene su spomenploče i grobne ploče s ispisanom poviješću crkve i župe. Na sakristiji su dvije ploče i grb hrvatske plemićke obitelji Voikffy de Vojković iz Klokoča u Lici (plemstvo od g. 1224., Bela IV.). Oni su izgradili župnu crkvu u Zaboku i Belcu te palaču današnjega Povijesnoga muzeja na Gornjem gradu u Zagrebu. Iza apside crkve su grobovi obitelj Carion, posljednjih vlasnika dvorca Oršić u Bistri i rudokopa srebra na Sljemenu. Dvije vanjske ploče iznad kipa sv. Nikole spominju obnove na crkvi i fasadi g. 1998. za župnika Stjepana Drugčevića. Na platou ispred plošnoga pročelja crkve postavljen je kip Bezgrješne. Kraj crkve izgrađen je pastoralni centar, križni put, groblje i nova kupola tornja za župnika Tomislava Novosela (2004. – 2013.), koji je uredio i unutrašnjost crkve te kapelu sv. Roka u Novakima.

U unutrašnjosti se na koru iznad ulaza nalaze orgulje iz g. 1784. koje je izradio celjski majstor Anton Schulz. Crkva je uglavnom opremljena g. 1887. Tada su postavljeni drveni glavni oltar (posvećen 16. listopada, biskup Gašparić) s kipovima milosrdnoga Isusa, sv. Ivana i sv. Franje Ksaverskoga, drvena propovjedaonica i dva sporedna oltara s kipovima. Na sjevernoj je strani oltar Majke Božje Lurdske. Tamo se prije nalazio oltar sv. Križa. Na južnoj strani je oltar sv. Antuna Padovanskoga. Titularni sv. Nikola biskup prikazan je na vitraju iza glavnoga oltara. Zidne i stropne slike s prikazima iz Novoga i Staroga zavjeta izradio je majstor Oto Antonini 1887. godine, a njegov sin ih je obnovio g. 1935. za vrijeme župnika Srećka Ivasovića (1930. – 1956.). Obljetnica prvoga pisanoga spomena crkve svečano je proslavljena g. 2009.

Blagdan sv. Nikole je 6. prosinca, a proštenje druge nedjelje u srpnju.