REDOVNICE KĆERI BOŽJE LJUBAVI Blagoslovljen iskorak redovnica u Albaniju

Redovnice Kćeri Božje ljubavi iz Zagreba koje su u glavnom hrvatskom gradu prepoznate po mnogim karizmama, posebno i kao sakristanke u zagrebačkoj prvostolnici, nedavno su posjetile svoje susestre koje djeluju u Albaniji. Naime, upravo su tamo hrvatske redovnice iz Provincije Božje providnosti družbe Kćeri Božje ljubavi pošle 1992. godine kako bi albanskomu narodu donijele svjetlo evanđelja.

Redovnica s. Sniježna Stjepandić podsjetila je na tri desetljeća prisutnosti njihovih sestara u Albaniji: »Dolaskom demokracije Albanija je započela novu stranicu svoje povijesti u kojoj su i sestre Kćeri Božje ljubavi napravile velik iskorak i započele u njoj svoje djelovanje. Iščitavajući znakove vremena i slušajući poticaje Duha, Provincijalna uprava u kolovozu 1992. poslala je prve osposobljene četiri sestre misionarke u Albaniju: s. Jeronimu Juroš, s. Svjetlanu Rezo, s. Nikolinu Gegić i s. Francisku Kolu, koje su zaorale prvu brazdu i posijale sjeme Božje ljubavi u tu suhu Boga žednu zemlju. Bila je to duhovna avantura Kćeri Božje ljubavi i albanskoga naroda započeta u Lacu, prožeta osjećajem dubokoga misijskoga žara i nepokolebljiva pouzdanja u Božju providnost.

Nakon trideset godina djelovanja postavlja se pitanje što su sestre Kćeri Božje ljubavi ponudile albanskom narodu? Ono što im nisu ponudili ulagači iz cijeloga svijeta koji su se natjecali da budu prvi, jeftiniji, privlačniji i povoljniji. Nudilo se sve, roba, pamet, tehnika, novac. Ali nisu narodu ponudili ono bitno, nisu donijeli svjetlo evanđelja u albansku kulturu i bezboštvom opustošeno društvo, nisu donijeli slobodu i Boga. Sestre su donijele radosnu vijest spasenja, nadu u Božje kraljevstvo ljubavi, dobrotu i pravednost. Sestre ne samo da su poučavale u vjeronauku, nego su radile u raznim tečajevima jezika i informatike, kuharskim i šivaćim umijećima i drugim aktivnostima.

Dok se obilježava prošlost, ona uči kako živjeti sadašnjost, kako izgrađivati bolju sadašnjost i još bolju budućnost. Stablo družbe koje je zasađeno u ponosnu albansku zemlju izraslo je danas u pet zajednica u kojima djeluje dvadesetak sestara u misijskom žaru vodeći dva djevojačka internata i dva dječja vrtića uz sav drugi pastoralni rad na župama, u Gospinu svetištu i u skadarskoj katedrali. (S. S.)