TEOLOG I FILOZOF ALEŠ UŠENIČNIK Za duhovno jedinstvo Slovenaca i Hrvata

»Gotovo sve što sam pisao, pisao sam radi znanosti i sa znanstvenom savješću, ipak ne iz znanstvene ambicije, nego zato da slovenska inteligencija sve...

SUUTEMELJITELJ HRVATSKOGA POVIJESNOGA INSTITUTA U RIMU Obzorja povijesti (i) duhovnosti Atanazija Matanića

Fra Atanazije Josip Matanić bio je član Hrvatskoga povijesnoga instituta, osnovanoga po fra Dominiku Mandiću 1955. u Chicagu, a s drugim sjedištem u Rimu...

ZANEMARENI POLIHISTOR IZ KLOŠTAR-IVANIĆA Svjetlost i matematika Stanka Raca

Koliko je katkada teško doći do podataka o ljudima što ih predstavljamo u ovom nizu može ilustrirati sljedeća bilješka. »U tiskanim leksikonima i enciklopedijama...

VELIKI SKLADATELJ KRSTO ODAK »Crkveni tonaliteti« – duboki temelj

Iako je u »Hrvatskoj enciklopediji« sakralnomu opusu skladatelja Krste Odaka posvećen samo jedan redak, on čini ne samo znatan, nego i po više elemenata...

REDOVNIK KOJI JE »OPJEVAO« I ALKU I HRVATSKE VELIKANE Karlo Eterović – filozof i književni povijesnik

U hrvatskoj filozofiji novoskolastičkoga smjera, koji je tijekom prve polovice 20. stoljeća autorima veoma plodan (Josip Stadler, Antun Bauer, Fran Barac, Stjepan Zimmermann, Urban...

DJELA OD KOJIH JE PROFITIRALO VIŠE DRŽAVA Krunoslav Draganović ili kako ujedno stvarati i pisati povijest

Slično Stjepanu Tomislavu Poglajenu, o Krunoslavu Stjepanu Draganoviću i danas se ispredaju legende i fame, a nad njegovim životom, unatoč brojnim člancima, knjigama i...

PISAC FRA IGNACIJE GAVRAN »Hodajuća enciklopedija«

Jedan od najučenijih hrvatskih franjevaca 20. stoljeća, »intelektualna gromada« (M. Babić) i »hodajuća enciklopedija«, kako su ga zvala subraća - tako bismo nakraće mogli...

PRVI AKADEMSKI SLIKAR MEĐU HERCEGOVAČKIM FRANJEVCIMA Mirko Ćosić – »srce koje se znalo svemu diviti«

To što je i među redovnicima, osim književnih i glazbenih, uvijek bilo i likovnih talenata, nije nova stvar, no život i rad fra Mirka...

UZ BOK SVJETSKIM TEORETIČARIMA Bernardo Brixy – prirodoslovac, tehničar i glazbenik

Hrvatski su redovnici, uz redovitu filozofsko-teološku izobrazbu, drugom vokacijom većinom humanisti, manje društvenjaci, a još rjeđe prirodnjaci i tehničari, pa je to važnije svakoga...

»ELITA« MEĐU HRVATSKIM FRANJEVCIMA Učeno pero Krste Kržanića

Među znamenitim franjevcima Provincije Presvetoga Otkupitelja mnogostrukim kulturnim radom ističe se Krsto Kržanić. Rođen je u Podgori 5. ožujka 1894. Pučku školu završio je u...

NAJNOVIJE OBJAVE

MAGAZIN PRILIKA