CRKVA SV. FRANJE U RABU Dvorski kipar uresio i crkvu

Na otoku Rabu (15)

Snimio: Z. Galić | Crkva sv. Franje u Rabu

U Rabu na predjelu Komrčar nalazi se groblje i jednobrodna bazilika sv. Franje. Groblje je izgrađeno u 20. st. na mjestu porušenoga samostana franjevaca trećoredaca koji se ugasio u vrijeme Napoleonove vladavine. Crkva, koja je u obnovi, jedini je ostatak samostana, a izgrađena je od pravilno tesana kamena g. 1490. (natpis na pročelju) u vrijeme vladavine Mletaka Dalmacijom. Dalmaciju je kralj Ladislav prodao g. 1409. za sto tisuća dukata Veneciji. Prodajom će Mletačka Republika vladati Rabom sve do svojega pada g. 1797.

Jednostavna četvrtasta crkva s isto takvim svetištem, bez prozora, s bačvastim svodom šiljatoga gotičkoga presjeka, ima lijepo pročelje s festonima (zidni ukrasi u obliku grana, cvijeća i plodova) na portalu. Ukrasi su rad radionice kipara Ivana Duknovića (1440. – 1509.) koji je bio voditelj kiparske radionice na dvoru kralja Korvina u Budimu, a njegovom je smrću prešao s majstorima u Rab i Senj. Pročelje završava istaknutim trilobiranim monumentalnim renesansnim završetkom u obliku školjaka. Iznad portala nalazi se prazna luneta i okulus. U odijeljenom suženom svetištu na začelni zid postavljena je pala iz g. 1525. s prikazom Bogorodice blaga osmijeha, Isusom u krilu i anđelima koji joj pridržavaju plašt.

Na trijumfalnom luku crkve uklesani su grbovi rapskih plemićkih obitelji toga vremena: Hermolais, Nimira, Scaffa, Gernotti, Zudenigo, Dominis, Galzigna i Šegota. Iznad luka postavljeno je raspelo i kipovi dvaju svetca. U podu crkve nalaze se grobnice rapskih odličnika, od kojih je značajna grobnica reformatora franjevačkoga reda fra Matije Bošnjaka (+1525.), španjolskoga slikara Huana Boscheta i brodograditelja Mrganića (+1558.).

Mise su za blagdan Gospe od Zdravlja i u vrijeme pogreba.