DESETLJEĆE U DESET SLIKA Zadar osvojile i fotografije iz života Crkve

Snimio: G. Matošević | Fotografska izložba »Dokumentarna fotografija« u Zadru

Fotografska izložba »Dokumentarna fotografija« u organizaciji Udruge za promicanje audiovizualnoga stvaralaštva »Donat« otvorena je u četvrtak 21. listopada na šetnici na Bedemima zadarskih pobuna.

Fotograf Glasa Koncila Bernard Čović dokumentirao je
10-godišnji život
Crkve u Hrvatskoj

Na izložbi su među šestoricom autora prikazane i fotografije fotografa Glasa Koncila Bernarda Čovića koji je dokumentirao 10-godišnji život Crkve u Hrvatskoj. Među motivima su i hodočašće mladih u Vukovar, misa s generalima Gotovinom i Markačem u katedrali, okupljanje vjerničkoga mnoštva oko tijela sv. Ivana Bosca i sv. Leopolda Mandića, a ciklus završava fotografijom potresom ranjene zagrebačke katedrale.