KAPELA SV. ROKA U IZIMJU Prvozvani apostol »prepustio« drevnu kapelu zaštitniku od kuge

Samoborsko-jastrebarskim krajem (112) Kapela sv. Roka u Izimju

Snimio: Z. Galić | Kapela sv. Roka u Izimju

Na mjestu starije drvene kapele iz g. 1648. s naslovom »Rastanak svetih apostola« u Donjem Izimju u prvoj polovici 19. st. izgrađena je zidana klasicistička kapela, koja je prvotno bila posvećena sv. Andriji, a kasnije sv. Roku.

Izimje je mjesto na cesti od Jastrebarskoga prema Karlovcu, nekoliko kilometara od Novaka Petrovinskih u petrovinskoj župi sv. Petra. U središtu mjesta na maloj ograđenoj uzvisini nalazi se kapela sv. Roka s plošnim pročeljem na koje se nastavlja četvrtasti zidani zvonik s otvorima te piramidalnim krovištem. Iznad ulaznih vrata postavljen je polukružni prozor, a takvi se nalaze i na bočnim stranama crkvice. Tlocrt joj je pravokutan sa suženom, sniženom i poluoblom apsidom. U lađi kapele češki je svod s odijeljenim pojasnicama, a u svetištu je svod u obliku polukupole, koja se naslanja na masivne pilastre. Glavni oltar sv. Roka smješten je u dnu svetišta. Građen je s tri odijeljene niše od kojih je u središnjoj, koju omeđuju vitki bočni stupovi, postavljen kip sv. Roka sa psom. Bočne su niše nešto manje s dva svetačka kipa. Oltar je iz g. 1903. i rad je mariborskoga majstora Alojza Zorattija. Bočni oltar sv. Andrije, koji je bogatiji, izveden je u dva nivoa, a na njemu je nekoliko kipova izrađenih u klasicističkom stilu. U središnjem dijelu oltara na postolju se nalazi kip sv. Andrije, iznad kojega je postavljena pozlaćena ornamentalna ploča s natpisom »Hvalite Gospodina u svetcima njegovim«. Sa strane su dodani stupovi s bogato ukrašenim završetcima. Bočno od središnjega kipa su kipovi sv. Jakova i sv. Filipa. Na završetcima stupova, u gornjem nivou oltara, postavljeni su manji kipovi sv. Petra i Pavla.

Mise se slave u crkvi sv. Petra u Petrovini i Blažene Djevice Marije Volavske (Snježne) u Volavju.