KATOLICI U MANJE POZNATIM ZEMLJAMA SVIJETA Ekvatorska Gvineja – država bez ekvatora

Panorama glavnoga grada Ekvatorske Gvineje - Malaba
Prema službenim crkvenim statistikama od 1 174 200 stanovnika katoličkih je vjernika 1 014 300, što je 86,4 %, slijede sunitski muslimani sa 4,1 % i neovisne kršćanske zajednice sa 3,7 %, zatim protestanti različitih denominacija sa 3,2 % i ostali sa 2,6 %

Ekvatorska (ili Ekvatorijalna) Gvineja država je u središnjoj Africi, površine približno pola Hrvatske, tj. 28 051 četvorni kilometar, ima nešto više od 1 174 000 stanovnika i jedina je afrička zemlja u kojoj je službeni jezik španjolski, uz portugalski i francuski (od 1997. u upravi). Zanimljivo je da, iako u nazivlju ima ime »ekvator«, nema ni jednu dodirnu točku s njim. Graniči s Kamerunom na sjeveru te Gabonom na istoku i jugu, a na zapadu izlazi na Atlantski ocean, točnije njegov Gvinejski zaljev. Uz kopnenu površinu Ekvatorskoj Gvineji pripada i pet otoka, od kojih je najveći Bioko (prije zvan Fernando Póo). Sljedeća je zanimljivost da je Bioko udaljen od matičnoga afričkoga kopna oko 200 km. Na njegovoj je sjevernoj obali smješten glavni grad Malabo s oko 275 tisuća stanovnika. Većina stanovnika Ekvatorske Gvineje pripadnici su raznih etničkih skupina Bantu, među kojima je najbrojnija Fang, zatim Bubi, Ndowe, Annobon i dr. Ostvarila je neovisnost od Španjolske 1968., administrativno je podijeljena na sedam pokrajina, sadašnji je predsjednik, drugi po redu, 79-godišnji bivši vojni časnik Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, za kojega se kaže da unatoč proklamiranomu demokratskomu višestranačju vlada diktatorski. Klima je tropska, vruća i vlažna s prosječnom godišnjom temperaturom od oko 25 °C, poljoprivreda je najraširenija gospodarska grana, no ona, nažalost, ne zadovoljava domaće potrebe za hranom, a izvozni proizvodi su kakao, tuna, drvo, nafta i plin.

Kći hrvatsko-ugarskoga kralja u Malabu

Prema službenim crkvenim statistikama od 1 174 200 stanovnika katoličkih je vjernika 1 014 300, što je 86,4 posto, slijede sunitski muslimani sa 4,1 posto i neovisne kršćanske zajednice sa 3,7 posto, zatim protestanti različitih denominacija sa 3,2 posto i ostali sa 2,6 posto. Katolička je Crkva organizirana u jednu metropolijsku nadbiskupiju i četiri sufraganske biskupije.

Metropolijska nadbiskupija Malabo prema statističkim podatcima ima 332 500 vjernika od 362 000 ukupnoga broja stanovnika na njezinu području, što je 91,9 posto. Ima 26 župa, 23 misije, 47 svećenika, od kojih 21 biskupijski i 26 redovničkih, 10 časne braće redovnika i 46 redovnica. Od g. 2015. njezin je nadbiskup, domaći sin, Juan Nsue Edjang Mayé, rođen 1957. u malenom mjestu Mikomesengu u provinciji Kie Ntem. Filozofsko-teološki studij završio je na Teološkom fakultetu u španjolskom Toledu, gdje je magistrirao iz crkvene povijesti. Za svećenika je zaređen 1995., pastoralno je djelovao u katedrali u Malabu, u župama Gospe Karmelske i Marije Pomoćnice na otoku Bioku, a bio je i duhovnik i odgojitelj u Međubiskupijskoj bogosloviji La Purísima u Bati, najvećem gradu i luci na obali Atlantskoga oceana, i nekadašnjem glavnom gradu Ekvatorske Gvineje. Biskupsko je ređenje primio 2011. kada je preuzeo vodstvo biskupije Ebebiyin sve do imenovanja za nadbiskupa Malaba 2015. Predsjednik je od g. 2017. Biskupske konferencije Ekvatorske Gvineje i Biskupske konferencije regije srednje Afrike, koja obuhvaća biskupije iz Kameruna, Gabona, Srednjoafričke Republike, Čada, Konga i Ekvatorske Gvineje. Prvostolnica nadbiskupije u glavnom gradu posvećena je sv. Elizabeti (1207. – 1231.), kćeri hrvatsko-ugarskoga kralja Andrije II., čija je gradnja započela g. 1897. donacijama ne samo župljana i imućnih trgovaca, nego i španjolske vlade jer je u to doba Ekvatorska Gvineja bila jedna od njezinih kolonija.

Katolička Crkva Ekvatorske Gvineje organizirana je u jednu metropolijsku nadbiskupiju i četiri sufraganske biskupije

Građena je kao dvobrodna lađa u neogotičkom stilu s dvije kule visoke 40 metara po nacrtima arhitekta Luisa Segarra Llairada, a svečano je otvorena 1916. Teško je, nažalost, oštećena u požaru početkom 2020. pa su još u tijeku obnova i restauratorski radovi.

Na tom je području najprije g. 1855. bio utemeljen Apostolski vikarijat Annobon, Corisco i otočje Fernando Póo (maleni otok Corisco od samo 14 km2 i Fernando Póo, danas otok Bioko, površine 2017 km2, nalaze su u Gvinejskom zaljevu). Potom je 1904. vikarijat preimenovan u Apostolski vikarijat Fernando Póo, koji je 1966. uzdignut na biskupiju Santa Isabel. Budući da je to bio nekadašnji naziv glavnoga grada, g. 1974. biskupija je dobila sadašnje ime Malabo, a 1982. postala je metropolijska nadbiskupija, u čiji su sastav ušle biskupije Bata i Ebebiyin te 2017. dvije novoosnovane Evinayong i Mongomo. Apostolska nuncijatura za Ekvatorsku Gvineju otvorena je 1981. sa sjedištem u Kamerunu, gdje u glavnom gradu Yaoundeu dužnost nuncija od 2018. obavlja nadbiskup Julio Murat, rođen 1961. u Izmiru u Turskoj.

Četiri sufraganske biskupije

Biskupija Bata nalazi se u istoimenom lučkom gradu na obali Atlantskoga oceana, nekadašnjem glavnom gradu Ekvatorske Gvineje. I ona je prošla uobičajen proces nastanka od Apostolskoga vikarijata Rio Muni osnovana 1965. do osnivanja biskupije već 1966. Od 114 tisuća stanovnika na njezinu području katolika je 78 500, što je oko 69 posto. Svećenika je 75, od kojih 54 biskupijska i 21 redovnički, jedan stalni đakon i 44 redovnice, koji se skrbe za 27 župa i veći broj filijala i misija. Katedrala Gospe od Pilara, koju su sagradili Španjolci 1954., sjedište je sadašnjega biskupa Juana Matoga Oyana, domaćega sina rođena 1949. u Nkué-Esandonu. Za svećenika redovničke zajednice Sinova Bezgrješnoga Srca Marijina, poznatije kao klaretinci, zaređen je 1976., a za biskupa biskupije Ebebiyin 1992. Godine 2002. imenovan je biskupom Bate.

U Ebebiyinu, glavnom gradu pokrajine Kié-Ntem uz granicu s Kamenrunom i Gabonom, s nešto manje od 40 tisuća stanovnika, sjedište je istoimene biskupije osnovane 1982. Njezin je biskup Miguel Angel Nguema Bee, salezijanac, rođen 1969. u Bati, za svećenika je zaređen 2000., a za biskupa 2017. Katolika je čak 93,4 posto, tj. 245 600 od 263 000 stanovnika, sa 63 svećenika, 44 biskupijska i 19 redovničkih, 44 redovnice i samo 14 službeno utemeljenih župa.

Treća sufraganska biskupija metropolije Malabo je Evinayong osnovana 2017. u istoimenom gradu koji leži na vrhu male planine u jugoistočnoj pokrajini Río Muni s nešto manje od 9000 stanovnika. Glavni je grad provincije Centro Sur i u njemu se nalazi katedrala sv. Josipa, u kojoj stoluje biskup Calixto Paulino Esono Abaga Obono, r. 1969. u Ebang-Zomu. Za svećenika biskupije Bata zaređen je 2000., a za biskupa 2017. Njegovi su suradnici: 26 svećenika, od kojih 22 biskupijska i četiri redovnička, devet redovničke časne braće i 17 redovnica, u pastoralnoj skrbi za 93 700 vjernika, koji među 105 200 stanovnika čine 89,1 posto.

Biskupija je osnovana također 2017. Ima sjedište u istoimenom gradu s oko 8000 stanovnika u pokrajini Wele-Nzas, tek kilometar od gabonske granice. Usputno, iz Mongoma potječu prvi predsjednik Francisco Macias Nguema i sadašnji predsjednik Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Biskupijom trenutačno upravlja biskup Juan Domingo-Beka Esono Ayang, klaretinac, rođen 1969. u Mabeweleu u biskupiji Bata. Za svećenika je zaređen 2003. u bazilici Bezgrješnoga začeća u Mongomou, a za biskupa iste godine kada je osnovana biskupija – 2017. Katolika je 264 000. Oni od 330 000 ukupnoga broja stanovnika čine 80 posto, a za njih je u 22 oformljene župe u pastoralnoj službi 27 svećenika, 23 biskupijska i četiri redovnička, jedan stalni đakon i 22 redovnice.

Svi su katolički vjernici Ekvatorske Gvineje doživjeli posebnu radost 1982. kada ih je posjetio sv. papa Ivan Pavao II.