SMANJENJE BROJA OBOLJELIH: Mikrobiološka dijagnostika tuberkuloze

Foto: Shutterstock | Bakterija infekcije tuberkuloze
Eva Zubović, zdravstveni tehničar, Zavod za javno zdravstvo Zadarske županije, Hrvatska katolička udruga medicinskih sestara i tehničara Zadar

Tuberkuloza je kronična, zarazna bolest, poznata od davnina, a i danas još uvijek jedna od najozbiljnijih i najraširenijih zaraznih bolesti. Od pedesetih do devedesetih godina prošloga stoljeća bilježio se trend smanjivanja oboljelih od tuberkuloze na području Hrvatske, do ratnih zbivanja, kada stagnira silazni trend. Nakon 1996. godine dolazi do ponovnoga pada učestalosti novooboljelih. Prema podatcima Registra za tuberkulozu Službe za epidemiologiju Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo, u 2015. godini prisutna je stabilizacija trenda smanjenja broja oboljelih od tuberkuloze sa stopom učestalosti od 10 novooboljelih na 100 000 stanovnika, što je na razini vrijednosti zabilježenih i u 2014. godini.

Iako bolešću mogu biti zahvaćeni svi organski sustavi, najčešći je plućni oblik tuberkuloze praćen kroničnim kašljem te u kasnijem stadiju bolesti i sukrvavim ispljuvkom. Osim toga pacijenti se često žale na osjećaj slabosti, kroničan umor, gubitak tjelesne težine, noćno znojenje. Mikrobiološka dijagnostika tuberkuloze temeljni je i obvezan dio svakoga nacionalnoga programa za suzbijanje tuberkuloze. Kod sumnje na tuberkulozu uz ostale pretrage uzima se i iskašljaj ili sputum. Za dokaz tuberkuloze preporučuje se uzimanje najmanje tri uzorka iskašljaja koji se uzimaju u sterilne posudice koje se zatvaraju na navoj. U svaku posudicu skuplja se samo jedan iskašljaj. Najbolje je uzeti prvi jutarnji iskašljaj. Prije uzimanja iskašljaja treba dobro oprati zube četkicom bez zubne paste. Prije davanja sputuma treba se nakašljati nekoliko puta te iz dubine iskašljati izravno u sterilnu posudu. Uzorke treba dostaviti u laboratorij najkasnije u roku od 24 sata, a do tada čuvati u hladnjaku na 4 °C. Osnova mikrobiološke dijagnostike tuberkuloze je direktna mikroskopija uzetih uzoraka.

Tuberkuloza je mikroskopski pozitivna kada je otkriven najmanje jedan štapić u najmanje jednom uzorku iskašljaja. Mycobacterium tuberculosis je spororastuća bakterija, kojoj treba barem 20 sati da iz jedne stanice nastanu dvije stanice kćeri. Stoga je i kultivacija uzročnika tuberkuloze dugotrajna i za potpunu je dijagnostiku potrebno barem šest tjedana. Primjenom metoda kultivacije na tekućim podlogama postupak se nastoji ubrzati. Za konačno postavljanje mikrobiološke dijagnoze i za određivanje osjetljivosti uzročnika na odgovarajuću terapiju izolati se šalju u Nacionalni referentni laboratorij za mikobakterije u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.