NEOBIČNA UDRUGA LUDRUGA Promicanje psihičke raznolikosti

Udruga Ludruga, Zagreb
Vlatka Ročić Petak, predsjednica udruge »Ludruga«, Zagreb

Do osnivanja »Ludruge« 2012. došlo je zbog potrebe osoba sa psihosocijalnim izazovima za vlastitom afirmacijom, odnosno potrebom prestanka patronizirajućega odnosa okoline i struke. Cilj je bio pokrenuti osnaživanje ljudi u zajednici stvaranjem mreža uzajamne podrške. Od rujna 2012. kontinuirano se do danas provede grupe podrške. »Ludruga« je specifična po tome što su je osnovale, u njoj aktivno rade i osmišljavaju projekte, aktivnosti i događanja osobe sa psihosocijalnim izazovima i iskustvom liječenja u psihijatrijskim bolnicama.

U rad udruge uključeni su i članovi njihovih obitelji, stručnjaci s područja brige o mentalnom zdravlju, aktivisti i pripadnici ostalih marginaliziranih skupina. Oni u aktivnostima sudjeluju kao dio tima kojemu je svrha rad na destigmatizaciji, detabuizaciji, senzibilizaciji javnosti za probleme s kojima se suočavaju.

Misija »Ludruge« je promicanje psihičke raznolikosti kao nečega što može obogatiti »L(j)udnicu« u kojoj žive svi kao 100 posto ljudi. Od 93 člana udruge, veći dio aktivno sudjeluje u radu i daje svoj doprinos razbijanju stigme i autostigme. U udruzi su zaposlene tri osobe, a u rad se uključuje tim od 20 eksperata u različitim oblastima (od ljudskih prava, socijalne zaštite, zdravlja, izvaninstitucionalnoga obrazovanja i kulture do menadžmenta), 28 stalnih volontera i 18 educiranih peer stručnjaka. Svi su osposobljeni za pružanje psihosocijalnih usluga.

Udruga promiče model suradnje s lokalnom zajednicom te je nositelj, kreator i partner više projekata na lokalnoj, državnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini. Među ostalim udruga emitira vlastitu radijsku emisiju »L(j)udnica« koju su pokrenule i osmislile osobe s iskustvom patnje psihičke bolesti. Emisija je osmišljena kao podrška osobama koje prolaze kroz iskustva psihičke patnje, a namijenjena je i onima koji na teme mentalnoga zdravlja gledaju kao na tabu-teme i imaju predrasude prema psihičkim teškoćama.

Udruga je pokrenula »ZagrebMentalFest«, osnovala prvi mobilni peer tim za psihosocijalnu potporu u zajednici u Hrvatskoj. Nositelji su projekta širenja mreže socijalnih usluga u zajednici.