»NEPOŽELJNI« DOKUMENTI IZ »DOSJEA STEPINAC« (2) Udba/SDS preslagivala je sudski spis i 1985.!

Procjena da 207 stranica nije »za korištenje izvan službe DS«
Nizanka donosi dokumente pohranjene u Hrvatskom državnom arhivu o djelatnosti zagrebačkoga nadbiskupa bl. Alojzija Stepinca u doba NDH, koji su po odluci Udbe/SDS-a bili zabranjeni za širu javnost ili su trebali biti uništeni.

U prošlom je broju nizanke objavljen dokument od 4. svibnja 1983. u kojem se predlaže izuzeće neosporno važnoga materijala sa suđenja nadbiskupu Stepincu »radi oformljenja sudskoga spisa«. Djelatnicima hrvatsko-jugoslavenske tajne policije bilo je potrebno gotovo godinu i pol dana da predloženo učine:

»RSUP SR Hrvatske

Služba državne sigurnosti – V. odjel

Zagreb, dne 15.10.1984.

Zabilješka

O razmjerima selektiranja i »čišćenja« dokumenata »dosjea Stepinac« po mjerilima onodobne jugoslavenske/hrvatske tajne službe svjedoči gotovo nevjerojatnih čak 207 »zabranjenih stranica« iz samo jednoga omota.

Predmet 001-0-50/4 izuzet je i odložen u Sudski spis Vrhovnog suda SRH u Zagrebu, Stup 6/46 – kazneni postupak protiv Lisak Ericha, Stepinac dr. Alojzija, Šalić Ivana i ostalih.

Izuzeti predmet odnosi se na:

Obrambeni govor dr. Ive Politea, branioca optuženog Stepinac dr. Alojzija na raspravi održanoj 8.X.1946. godine od strane 1.-32. Sudski spis 6/46 strana 956.-990.

Grubić Mate« (kutija 1, omot 4, str. 3).

 

Još je strašnija činjenica da se sudski spis »slagao« i preslagivao u 1985. godini, o čemu govori sljedeći dokument:

»RSUP SR HRVATSKE

SLUŽBA DRŽAVNE SIGURNOSTI

V. ODJEL

Zagreb, dne 28.III.1985.

Z A B I L J E Š K A

 

Iz predmeta 001-0-50/12 izuzet je dio materijala i odložen u sudski spis Vrhovnog suda SRH u Zagrebu, Stup 6/46 – kazneni postupak protiv Lisak Ericha, Stepinac dr. Alojzija, Šalić Ivana i ostalih.

Izuzeti materijal odnosi se na:…

Hapšenje i spremanje svećenika u logor Jasenovac – dosje ustaške nadzorne službe – Rihter Franjo i Sigismund Majchrzak, svećenici, strana 90 – 100.

Sudski spis strana 786 – 796

Mate Grubić«

 

O razmjerima selektiranja i »čišćenja« dokumenata »dosjea Stepinac« po mjerilima onodobne jugoslavenske/hrvatske tajne službe svjedoči gotovo nevjerojatnih čak 207 »zabranjenih stranica« iz samo jednoga omota (kutija 1, omot 12). Nije teško pogoditi zbog čega ti dokumenti nisu bili »za korištenje izvan službe DS« (Državne sigurnosti) – nisu se uklapali u optužbe o Stepincu kao zločincu! Kratki opis tj. sadržaj nepoželjnih dokumenata napisan je na četiri tipkane stranice:

»RSUP HRVATSKE

SLUŽBA DRŽAVNE SIGURNOSTI

V. ODJEL

Zagreb, dne 4.V.1983.

ZABILJEŠKA

Predmet 001-0-50/12 – »Dr. Alojzije Stepinac« – dokazni materijal, obuhvaća 207 stranica.

Po svom sadržaju predmet spada u grupu »A« i nije za korištenje izvan službe DS.

Napomena – Nedostaje strana 88.

Grubić Mate

– 1 –

Uvod nepoznatog autora  strana – 1

Rezolucija hrvatskog katoličkog episkopata o pokrštenim Židovima  2 – 3

Poglavnikove izvanredne zakonske odredbe i zapovijesti  4 – 7

Pismo nadbiskupa Stepinca Poglavniku u vezi popisa nearijevaca  8 – 9

Intervencija biskupskog ordinarijata Djakovo posredstvom nadbiskupa Stepinca da se uzme u zaštitu žene arijevke čiji su muževi nearijevci.

Original i prijepis.  10 – 16

Prijedlozi i preporuke Stepinca ministru Unutrašnjih poslova NDH Artukoviću o postupku prema arijevcima i nearijevcima 17 – 24

Molba žena iz Osijeka čiji su muževi nearijevci upućena nadbiskupu Stepincu i Paveliću. Stepinac preporučio molbu. 25 – 33

Državno ravnateljstvo za ponovu – uputstvo o iseljavanju obitelji dviju vjeroispovijesti 34 – 35

Aleksandar (pogrješno navedeno ime jer je riječ o Augustinu, op. a.) Kralj, župnik iz Crkvenog Boka informira Pavelića o akcijama ustaša 36 – 42

Pismo Stepinca Poglavniku u kojem se žali na masakr u glinskoj crkvi  43

Pismo Stepinca Paveliću da se poštede katolici osobito konvertiti od deportiranja ili da ih se u logoru izdvoji od Židova mojsijeve vjere  44 – 45

Intervencija Stepinca kod Pavelića za uhapšenog episkopa Ćirića  46 – 47

Pismo Stepinca Paveliću u kojem traži humaniji postupak prema djeci kod iseljavanja Srba 48

– 2 –

Zabilješka Stepinca o intervenciji kod vlade NDH da se ne streljaju Srbi u Zagrebu  49

Pismo Stepinca Vragoviću da se uhapšeni pravoslavci puste na slobodu ili dodijele na rad tvrtci »Carnelutti«  50 – 52

Popratno pismo Stepinca žalbi nadbiskupa Ujčića o nečuvenom postupku pojedinih ustaša prema Srbima u Hrvatskoj  53 – 55

Intervencija nadbiskupa Ujčića posredstvom Stepinca Paveliću da se iz logora Lepoglava oslobodi episkop Sava Trlajić  56 – 58

Intervencija nadbiskupa Ujčića posredstvom Stepinca da se ne prave smetnje predstavniku Crvenog križa Rašković Bogdanu  59 – 60

Pismo Stepinca Milosavljević Mariji 61 – 62

Intervencija Stepinca Paveliću za pomilovanje Jovanovića i drugih  63

Pritužba Stepinca Paveliću što njegova žalba nije uspjela  64

Intervencija Stepinca za pomilovanje 54 osuđena oficira, podoficira i vojnika 65 – 68

Intervencija Stepinca kod generala Gregorića povodom smrtne presude nad 8 domobrana 69

Odgovor generala Perčevića Stepincu povodom intervencije za zastavnika Ubl Vladimira 70 – 72

Intervencija Stepinca kod generala Vokića i potpukovnika Štira za osudjene domobrane Pavlin, Pindulić, Kandrka i Zvonimira Borovečkog 74 – 77

Izvještaj Stepincu priora Valentina Kučaka o stanju medju iseljenim slovenskim svećenicima 78 – 81

Prepiska između Stepinca i Artukovića povodom hapšenja i otpremanja u logor Jasenovac sedmorice svećenika  82 – 107

Zabilješka Stepinca o intervenciji za dr. Branka Gušića.«  108

NASTAVLJA SE