»NEPOŽELJNI« DOKUMENTI IZ »DOSJEA STEPINAC« (4) »Molim Vas, gospodine Ministre, da toj molbi izađete u susret«

Židovska sinagoga u Zagrebu prije rušenja 1941. godine
Nizanka donosi dokumente pohranjene u Hrvatskom državnom arhivu o djelatnosti zagrebačkoga nadbiskupa bl. Alojzija Stepinca u doba NDH, koji su po odluci Udbe/SDS-a bili zabranjeni za širu javnost ili su trebali biti uništeni.

Udbinim/SDS-ovim djelatnicima digla se, vjerojatno, kosa na glavi kada su vidjeli i dopis nadbiskupa Stepinca ministru unutarnjih poslova dr. Andriji Artukoviću u kojem prosljeđuje i preporučuje »pravednu molbu«, kako je to doslovce napisao, zagrebačke židovske općine:

»Zagreb, dne 8. svibnja 1943.

Gospodine Ministre!

Slobodan sam dostaviti Vam u prilogu molbu židovske bogoštovne općine u Zagrebu, kojom ista traži slobodu rada za dobro onih, koji su još ostali na slobodi. Sama narav stvari, kako se vidi iz priloga, pravednu molbu preporučuje.

Molim Vas, gospodine Ministre, da toj molbi izađete u susret, da osobama, koje su jedine preostale od obćine i upućene u njezino poslovanje, dadete dozvolu rada na naznačenim područjima djelovanja obćine, a ukoliko je koja od navedenih osoba u zatvoru da dadete nalog, da se pusti na slobodu.

Zahvaljujući Vam, gospodine Ministre, za sve, što ste učinili i što ćete učiniti, da spasite naravno-etički i kršćanski karakter našega naroda, izražavam vam i ovom prilikom moje duboko poštovanje

Nadbiskup zagrebački
Gospodin
Dr. Andrija ARTUKOVIĆ
Ministar unutarnjih poslova« (kutija 1, omot 12, 028).

Poglavnikova izvanredna zakonska odredba

Zanimljiv je i dokument hrvatske/jugoslavenske tajne službe koji je trebao poslužiti kao jedan u nizu optužujućih dokaza protiv nadbiskupa Stepinca, vjerojatno zbog tobožnje kolaboracije s ustaškim režimom, ali je naknadno zbog nekih neželjenih dijelova u Pavelićevoj odredbi stavljen na led:

»K A T O L I Č K I  L I S T«

Broj 25, u Zagrebu, 26. lipnja 1941.

POGLAVNIKOVA IZVANREDNA ZAKONSKA ODREDBA I ZAPOVIJED

Povodom glasina, da bi dne 28. o.mj. u Hrvatskoj imali uslijediti tobožnji progoni protiv jednog dijela pučanstva određujem, da će svatko tko takove glasove širi, biti stavljen pred prijeki sud.

Podjednako određujem, da će isto tako biti stavljen pred prijeki sud svatko, tko bi uopće bilo kada izvršio bilo kakvo nasilje nad životom ili nad imovinom bilo koga državljanina ili pripadnika Nezavisne Države Hrvatske (istaknuo a.). Nadalje određujem, da su svi dužnosnici ustaških organizacija i svi zapovjednici i podzapovjednici ustaške vojnice osobno odgovorni za svaki izgred, koji bi se u gore rečenom smislu dogodio, te imadu sve ustaške organizacije i tijela ustaške vojnice u cijeloj državi podučiti, da im je dužnost svim sredstvima spriječiti bilo kakav izgred u gornjem smislu. Svaki član ustaške organizacije ili vojnice, koji bi se sam počinio krivcem takvog kažnjivog djela, biti će smjesta strijeljan po ustaškom sudu.

Isto tako svi organi javne vlasti imadu budno bditi nad tim, da se snagom zakona spriječi bilo kakav pokušaj nasilja proti imovine ili života bilo koga državljanina ili pripadnika Nezavisne Države Hrvatske, ili stranog podanika, bio takav čin poduzet sa strane neodgovornih elemenata ili službenih osoba.

»Slobodan sam dostaviti Vam u prilogu molbu židovske bogoštovne općine u Zagrebu, kojom ista traži slobodu rada za dobro onih, koji su još ostali na slobodi. Sama narav stvari, kako se vidi iz priloga, pravednu molbu preporučuje.«

U svakom slučaju bilo kakvog izgreda u tom pravcu, ako je potrebno, imaju se predstavnici mjestnih državnih vlasti smjesta obratiti na mene osobno, brzoglasno ili brzojavno, na što ću po potrebi odrediti im potporu vojske ili moje tjelesne bojne.

Isto tako gdje god bi se pojavili na području Nezavisne Države Hrvatske pod oružjem bilo pojedinci bilo u grupi t.zv. četnici ili ostatci srpske vojske, ili bilo kakve osobe, koje nemaju ovlaštenja nastupati u postrojbi bilo u gradjanskom bilo u ustaškom ili vojničkom odijelu, dužne su sve vlasti odmah proti njima upotrijebiti mrzlo i vruće oružje sredstvom oružništva, redovitih ustaških postrojba, a u skrajnjem slučaju zatražiti potporu Hrvatskog državnog domobranstva.

Budući da Židovi šire lažne vijesti u svrhu uznemiravanja pučanstva te svojim poznatim spekulativnim načinima smetaju i oteščavaju opskrbu, te se kolektivno smatraju za to odgovornima, i prema tomu, će se proti njima postupati i spremati ih povrh kaznene odgovornosti u zatočenička zbirališta pod vedrim nebom.

Istodobno, pozivam sve osobe, koje su se do uspostave Nezavisne Države Hrvatske ogriješile u hrvatske narodne probitke bilo glasujući za nehrvatske stranke, bilo svojim prisustvom u nehrvatskim i protuhrvatskim društvima, bilo svojim sudjelovanjem u korupciji ili da su se obogaćivale intervencionističkim poslovima, jednom riječju sve osobe čija je prošlost nehrvatska, protuhrvatska ili društveno nečasna, a koje su se pokušale gurati ili su se čak ugurale u državne službe, u ustaške organizacije ili u postrojbe ustaške vojnice, ili čak u Hrvatsko domobranstvo, da se u roku od osam dana same povuku i odstrane, ili će inače nakon izminuća toga roka biti prisilno i na bolan način odstranjene, te podvrgnute odgovarajućem postupku.

Napokon pozivam sve i svakoga da se okani bilo kakove intervencije kod bilo koje državne vlasti ili slične vlasti u osobnim kao i u materijalnim predmetima, jer će se svaka intervencija smatrati sabotažom i postupat će se po propisima prijekoga suda. Tko smatra, da je u bilo čemu povrijeđen zakon ili njegov probitak, može to uvijek pismeno prijaviti nadležnoj vlasti, bilo predsjedništvu vlade, i to bez ikakove pristojbe.

Dana u Zagrebu, dne 26. lipnja 1941.
Poglavnik Nezavisne Države Hrvatske:
Dr. ANTE PAVELIĆ, v.r.« (kutija 1, omot 12, 011-012)

»Povodom prednje izvanredne zakonske odredbe i zapovijedi izdajem ovaj
NALOG
Ova izvanredna zakonska odredba ima se kroz tri dana donašati u svim novinama na prvoj strani i objavljivati putem Radio-postaja kroz tri dana u jutro, u podne i na večer. Ova se odredba ima nadalje plakatirati po svim gradovima u cijeloj Hrvatskoj, a sva općinska poglavarstva imaju je proglasiti pučanstvu uobičajenim načinom. Podjedno se umoljavaju vjerske vlasti da ovu odredbu dadu proglasiti po duhovnim pastirima.
Zagreb, dne 26. lipnja 1941.
Broj 11540 Pr. M.U.P. Ministar unutarnjih poslova:
Dr. Andrija Artuković v.r.« (kutija 1, omot 12, 012)

NASTAVLJA SE