ILIJINA PORUKA ZA NAŠE DOBA Nova knjiga dr. Josipa Mužića

Suvremeno čitanje proroka Ilije

Ilija Gromovnik. Prorok posljednjih vremena – nova je knjiga splitskog svećenika Josipa Mužića objavljena u izdanju Glasa Koncila.

Knjiga je nastala s ciljem da posluži za duhovno čitanje ili razmatranje biblijskih ulomaka o najvećem starozavjetnom proroku Iliji, koji je i u hrvatskom narodu omiljen i štovan, poznat pod nazivom “Gromovnik”.

Uz uvod i zaključak, knjiga ima 16 razrađenih poglavlja koja – vjerno slijedeći biblijski tekst iz Prve i Druge knjige o Kraljevima, iz Druge knjige Ljetopisa te retke iz knjige Otkrivenja (u kojima se spominju dva neimenovana svjedoka, a u jednome od svjedoka kršćanska tradicija od početka vidi upravo proroka Iliju) – sustavno tumače osobu i poslanje proroka Ilije.

U svojim tumačenjima Mužić polazi od doslovna smisla biblijskoga teksta, a služeći se pri tome otačkim spisima, primjerima iz života svetaca, nerijetko midrašima i rabinskim tumačenjima, ali i suvremenom biblijsko-teološkom literaturom. 

Djelatna Božja prisutnost u povijesti
Iz povijesti proroka Ilije autor Mužić otkriva važne duhovne teme koje vrijede i za vjernika 21. stoljeća: Bog djeluje, svaki čovjek ima poslanje od Boga, ozbiljna vjera mora proći kušnje…

Kako bi poruku proroka Ilije učinio aktualnom, autor ne ostaje samo na poruci onoga biblijskog vremena već želi rasvijetliti današnje stanje kršćanstva, odnosno stanje u današnjem svijetu i poslanje kršćana u njemu. Stoga najprije tumači riječi djela proroka Ilije, a potom odabire i rasvjetljuje okolnosti i stanja u kojima se nalazi današnji vjernik, nudeći poticaje za konkretni kršćanski život, posebno u teškim situacijama uvjetovanim sekularnim i bezbožnim mentalitetom današnjice.

Iz povijesti proroka Ilije autor otkriva vrlo važne duhovne teme koje vrijede i za vjernika 21. stoljeća: svaki čovjek ima poslanje od Boga, ozbiljna vjera mora proći kušnje, Božje djelovanje u povijesti putem raznih događaja – Bog djeluje i preko svojih se djela objavljuje čovjeku jer u Božjem providonosnom djelovanju nitko nije isključen.

Pisana razumljivim stilom, knjiga predstavlja pouzdano štivo o djelatnoj Božjoj prisutnosti u povijesti te nudi pomoć svim čitateljima u spoznaji Božjeg poziva i poslanja u vlastitom životu kao i ohrabrenje u duhovnim borbama koje su sastavni dio kršćanskog života. (vp)