OAZA SRCA ISUSOVA U BISTRANSKOJ POLJANICI Kapela izgrađena za 14 dana

Na obroncima Medvednice (83)

Snimio: Z. Galić | Kapela Srca Isusova u Bistranskoj Poljanici

Najmanja i najmlađa kapela u župi sv. Nikole iz Poljanice Bistranske nalazi se u podnožju brježuljka na kojem je izgrađena župna crkva. Kapela je posvećena Srcu Isusovu i smještena je na ulazu u groblje koje se prostire na cijeloj površini zapadnoga dijela brježuljka. Iako se nalazi uz groblje, ona nije grobljanska kapela, nego se u njoj od osnutka moli devetnica Presvetomu Srcu Isusovu od blagdana Tijelova do blagdana Presvetoga Srca Isusova kada se služi misa.

Ostale kapele u župi izgrađene su g. 1631., kapela sv. Ivana Krstitelja u Jablanovcu, koja je obnovljena g. 1854., a od g. 2005. nalazi se u župi Blažene Djevice Marije Pomoćnice iz Ivanca Bistranskoga, g. 1761. kapela sv. Vendelina u Donjoj Bistri i g. 1864. kapela sv. Roka u Novakima Bistranskim.

Ispod brijega sa župnom crkvom nalazi se stara zgrada pučke škole u kojoj je početkom 20. st. službovala učiteljica Ruža Jagušić. Da bi se olakšao dolazak do crkve djeci i starijim župljanima, ta je učiteljica predložila da se na mjestu grobnoga raspela, koje je g. 1907. postavio župnik Josip Lipovščak, izgradi kapelica. Zemljište za gradnju darovala je općina, a župljani iz Amerike priskrbili su glavninu novca. Siromašni seljani i ostali žitelji prikupili su ostatak sredstava. Crkvica je bila podignuta za 14 dana. Po nabavi drvenoga oltarića sa središnjim kipom Presvetoga Srca Isusova i bočnim kipovima Srca Marijina i sv. Josipa kapelicu je g. 1909. posvetio Bistran prečasni Ivan Martinčić prigodom biskupskoga pohoda i podjele sakramenta potvrde. On je bio stubički dekan i župnik u župi sv. Marije pod Okićem. Kapelica je jednostavnoga četvrtastoga oblika sa šiljastim krovištem, ravnoga pročelja, trostrane apside u kojoj je postavljen oltar te zidova s bočnim prozorima i uređenim okolišem. Do danas kapela je nekoliko puta obnavljana, a posljednji put g. 2001.