PETRINJSKA UDRUGA »STAR« Predan rad za starije i nemoćne

Udruga za pomoć i njegu starim i nemoćnim osobama »Star«
Lucija Gašparić, predsjednica Udruge za pomoć i njegu starim i nemoćnim osobama »Star« Petrinja 

Nakon Domovinskoga rata stariji i nemoćni ljudi vratili su se u svoje opustošene domove te su zbog svoje fizičke slabosti, osamljenosti i prometne izoliranosti bili ovisni o tuđoj pomoći. Stoga je među prvima 2006. godine u Sisačko-moslavačkoj županiji osnovana Udruga za pomoć i njegu starim i nemoćnim osobama »Star« te od tada djeluje na prostoru Petrinje i okolnih sela.

Osnovne aktivnosti udruge odnose se na fizičku pomoć korisnicima u njihovim domovima i na okućnici te pomoć u pravodobnom ostvarivanju socijalnih, zdravstvenih i pravnih usluga koje im pripadaju. Nadalje, tu je i povećana skrb o teže pokretnim i osamljenim starijim osobama, organizacija njihove prehrane i prijevoza do zdravstvenih i drugih ustanova, dostava lijekova i medicinskih pomagala, namirnica i toplih obroka iz Doma za starije i nemoćne te obroka iz pučke kuhinje za udaljenije korisnike. Ostale aktivnosti odnose se na pomoć u osobnoj higijeni, kontroli uzimanja terapije, postupanju prema liječničkoj i drugoj dokumentaciji te plaćanju režijskih troškova.

Osim ljudi treće životne dobi, korisnici djelatnosti udruge su i mlađe bolesne osobe i osobe s invaliditetom koje su ovisne o tuđoj pomoći, različite vjerske i nacionalne pripadnosti. Od 2010. do danas udruga provodi projekt »Volim svoj dom«. Uz brojne aktivnosti, povećana je dostava toplih obroka za korisnike okolnih sela Petrinje, u partnerstvu s Domom za starije i nemoćne osobe i Centrom za socijalnu skrb, u suradnji s Ministarstvom za demografiju, obitelj i socijalnu politiku kroz program “Pomoć u kući”. Projektima su osim volonterskoga rada osigurana i sredstva za zapošljavanje izvoditelja, čiji se broj povećava porastom broja korisnika. Kako bi rad udruge bio održiv, ostvarena je suradnja i s Domom za psihički bolesne odrasle osobe te udruga svakodnevno dostavlja tople obroke za 90 njihovih korisnika tri puta dnevno. Ostali oblici samofinanciranja su članarine i dobrovoljni prilozi. Za rad udruge posebno je važna kontinuirana potpora lokalne vlasti.

Volonteri u udruzi su mlade nezaposlene osobe koje žele pomagati i činiti dobro. Tako uče i proširuju iskustvo u radu s potrebitima, razvijaju svoj senzibilitet i dobivaju osjećaj zadovoljstva pomaganjem te jačaju samopouzdanje i svijest o vlastitoj korisnosti i vrijednosti u društvenoj zajednici. Volonteri su i osobe srednje životne dobi koje su iz nekih razloga ostale bez posla ili nisu bile u radnom odnosu. One imaju više iskustva s korisnicima i bolje su prihvaćene te ostvaruju uspješniju komunikaciju. Njima volontiranje dodatno vraća vjeru i optimizam, nadu u pozitivne promjene, a pomaganjem ljudima u potrebi daju svoj doprinos boljitku zajednice u kojoj žive.