PROGONI SJEMENIŠTARACA I BOGOSLOVA U PARTIZANIMA/JNA U RATU I PORAĆU (1) Nemilosrdni crveni jahači apokalipse ubili 50 bogoslova i 38 sjemeništaraca

Isusovački kandidat Izidor Bistrović
Nizanka na temelju podataka iz knjiga »Hrvatski martirologij XX. stoljeća« Ante Bakovića, »Martirologij Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja za vrijeme Drugog svjetskog rata i poraća 1942. – 1948.« fra Stjepana Čove, »Spomenica žrtvama ljubavi Zagrebačke nadbiskupije« Stjepana Kožula i »Progon bogoslova u JNA« Jurja Kolarića donosi tek nekoliko potresnih priča o likvidacijama sjemeništaraca i bogoslova te pritiscima kojima su bili izloženi u partizanskim postrojbama i JNA

Unatoč hrvatskomu narodu poznatoj činjenici o krvavim tragovima i plodovima partizansko-komunističkoga pokreta i režima tijekom i nakon Drugoga svjetskoga rata, knjiga Ante Bakovića »Hrvatski martirologij XX. stoljeća«, objavljena u Zagrebu g. 2007., svojedobno je šokirala javnost strašnim brojkama o 664 ubijena svećenika, redovnika, redovnice, bogoslova i sjemeništarca Katoličke Crkve. U međuvremenu taj je broj naknadnim istraživanjima porastao za još 12 žrtava: devet svećenika iz Subotičke biskupije, dva iz Zrenjaninske biskupije i jedan iz Srijemske (v. izlaganje »Žrtve i mučenici u Subotičkoj biskupiji« na znanstvenom skupu »Hrvatski mučenici iz vremena komunističke vladavine«, održanom 25. i 26. travnja u Zagrebu), a tu je i jedan bogoslov Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja (v. Čovo 157.-159.), pa ih je zasad – 677. Crveni jugoslavensko-hrvatski jahači apokalipse u tom kontekstu jednako tako nisu imali trunke milosti, kao što je spomenuto, ni prema srednjoškolcima i studentima, polaznicima katoličkih škola koji su se pripremali za svećeništvo. O tome govore podatci da je od njih ukupno 88 ubijenih, 50 bogoslova i 38 sjemeništaraca.

Ubijeni imali od 12 do 29 godina
Najmlađi je imao 12 godina – Ivan Skender, rođen 9. prosinca 1929. u Krnjeuši, sjemeništarac Banjolučke biskupije (Baković, str. 876.-877.), za kojega se, istina, spominje da su ga ubili četnici, što u biti i ne mijenja podatak o partizanskim počiniteljima jer su, kao što je poznato, četnici nakon njegova ubojstva prešli u partizanske postrojbe. Za 15-godišnjega Veseljka Begića, rođena 26. prosinca 1928. u Vraniću, u župi Posuški Gradac, polaznika Nadbiskupske klasične gimnazije u Travniku, kandidata Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije, objavljeno je svjedočanstvo: »Partizani su ga ubili 24. rujna 1944. kod Tihaljine u Herecegovini« (Baković, str. 841.). U tom crnom nizu ubijeni su također jedan 16-godišnjak, šest 17-godišnjaka, devet 18-godišnjaka, po sedam 19-godišnjaka i 20-godišnjaka, po petnaest 21-godišnjaka i 22-godišnjaka, šest 23-godišnjaka, devet 24-godišnjaka, pet 25-godišnjaka, dva 26-godišnjaka te po jedan u dobi od 27, 28 i 29 godina.
Nakon novačenja uklanjanje »ideoloških neprijatelja«

Danas je na temelju nemaloga broja primjera sasvim jasno da su novačenje u partizanske postrojbe i kasnije obvezno služenje vojnoga roka u JNA bili idealne prigode komunističkim zločincima za uklanjanje ideoloških neprijatelja, svećeničkih kandidata. O tome govore dosad istraženi primjeri, od kojih vrijedi barem neke ukratko spomenuti.

Vojka Gregova partizani su unovačili kao 17-godišnjega sjemeništarca Zadarske nadbiskupije u rujnu 1943. nakon kapitulacije Italije. Rođen je 14. lipnja 1926. u Preku na otoku Ugljanu u obitelji sa sedmero djece.

Na odsluženju jugoslavenske vojske u Doboju vršen je žestok svakodnevni pritisak na isusovačkoga novaka Izidora Bistrovića da napusti isusovce i put prema svećeništvu. Nuđene su mu različite pogodnosti i nagovaran je da postane aktivan vojnik. Kada je odbio sve ponude ustrajavši u svom zvanju, ubijen je s četiri metka u leđa, 4. prosinca 1969. godine

Nakon završene osnovne škole upisao je sjemenišnu gimnaziju u Šibeniku, a potom je prešao u Split. Ubijen je 26. studenoga 1944. kod Knina (Baković, str. 850.).

Ubojstvo bogoslova Izidora Bistrovića također je primjer kojim su metodama bili svakodnevno izvrgnuti bogoslovi u JNA i zbog čega su likvidirani. Rođen je 5. prosinca 1949. u obitelji Franje i Marije rođ. Šaško u Brdu Jesenjskom u župi Gornje Jesenje. Ovozemaljski je život završio u dobi od 20 godina. Nakon što je na blagdan Velike Gospe g. 1967. stupio u novicijat Družbe Isusove u Zagrebu pozvan je na odsluženje vojske u Doboju, pa je premješten najprije u Tuzlu, a potom u Blažuj kod Sarajeva. U tom je razdoblju vršen žestok svakodnevni pritisak na njega da napusti isusovce i put prema svećeništvu, nuđene su mu različite pogodnosti i nagovaran je da postane aktivan vojnik. Kada je odbio sve ponude ustrajavši u svojem zvanju, ubijen je s četiri metka u leđa, 4. prosinca 1969. godine (Kožul, str. 191.).

Bogoslov »nestao« pa »pao za revoluciju«

U partizanskoj je postrojbi poginuo i Metildo Trojanović, bogoslov Dubrovačke biskupije rođen 9. travnja 1922. u Trstenu. Gimnaziju je završio u Dubrovniku, a filozofsko-teološki studij započeo je u Zagrebu. Kada je bio na ljetnim praznicima kod kuće 1944., partizani su ga prisilno unovačili. Neodazivanje bi značilo svrstavanje među »narodne neprijatelje«, uhićenje i, najvjerojatnije, strijeljanje, no tom povijesnom temom koliko ih je ubijeno i gdje su ubijeni oni koji su odbili uzeti oružje u ruke i pristupiti partizanima dosad se još nitko nije bavio. Bogoslov Trojanović je negdje u okolici Širokoga Brijega jednostavno »nestao« i, navodno, 23. siječnja 1945. poginuo. Nikada se nije doznalo kako i točno gdje, partizani su samo izdali obavijest da je »pao za revoluciju« (Baković, str. 833.).

Nastavlja se