POVJESNIČAR DR. MARIO KEVO: Spašavanje i zbrinjavanje kozaračke djece

Povjesničar dr. Mario Kevo o Dječjem domu u Jastrebarskom u NDH-u

»Dom je djelovao oko pet mjeseci, odnosno od otprilike sredine srpnja 1942. pa do kraja godine, do kada je većina djece iz Jastrebarskoga bila udomljena u obiteljima.«

Jedna od kontroverzi koje se desetljećima sve do današnjih dana provlače u jugoslavenskoj/hrvatskoj historiografiji prihvatni je centar za kozaračku djecu u Jastrebarskom u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. Iako je bio u funkciji samo pet mjeseci, o njemu je napisano mnoštvo knjiga i napisa, u kojima prevladavaju izmišljene i mitske megalomanske brojke o, tobože, okrutno ubijenoj djeci od ljudskih monstruma uobličenih u likovima katoličkih redovnica. Hrvatski su mediji i ove godine, kao i svih dosadašnjih, nekritički i papagajski ponavljali komunističke i velikosrpske teze, istodobno potpuno ignorirajući dvodnevni međunarodni znanstveni simpozij koji je temeljem potpuno novih povijesnih podataka pridonio sagledavanju objektivnije slike o njemu. Stoga smo zamolili za razgovor o toj temi dr. Marija Kevu, docenta na Odjelu za povijest Hrvatskoga katoličkoga sveučilišta u Zagrebu.
Rođen je g. 1977., diplomirao 2000., a potom i stekao naslov magistra znanosti 2006. na Sveučilištu u Zagrebu, gdje je i doktorirao 2010. disertacijom »Djelatnost Međunarodnog odbora Crvenog križa u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj (1941. – 1945.)«. Dobitnik je državne nagrade za znanost Republike Hrvatske za 2006. godinu. Autor je više znanstvenih i stručnih monografija, studija i radova, od kojih vrijedi istaknuti neke: »Neki aspekti rada Središnje agencije za ratne zarobljenike Međunarodnog odbora Crvenog križa u korist ratnih stradalnika s područja Nezavisne Države Hrvatske« u »Časopisu za suvremenu povijest«, 44/3, Zagreb, 2012.; »Prilog poznavanju humanitarnoga rada Diane Budisavljević rođ. Obexer tijekom Drugoga svjetskog rata« u »’Nijemci’ u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj – nova istraživanja i perspektive« Sarajevo – Zagreb – Tübingen, 2015.; »Uloga nadbiskupa Stepinca u zbrinjavanju i spašavanju srpske i židovske djece« u »Nadbiskup Stepinac i Srbi u Hrvatskoj u kontekstu Drugoga svjetskog rata i poraća«, Zagreb, 2016.; »Imenovanje stalnog predstavnika Međunarodnog odbora Crvenog križa u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj (1943.)« u »Croatica christiana periodica«, vol. 40, br. 78, Zagreb, 2016. i drugo. Sudjelovao je u radu brojnih znanstvenih skupova u zemlji i u inozemstvu, član je uredništva nekoliko znanstvenih časopisa.