SRPSKI ZLOČINI G. 1991. NA SLATINSKOME PODRUČJU (3) Svi okrivljeni »nepoznatoga boravišta – u bijegu«

Nakon zauzimanja sela i protjerivanja hrvatskoga stanovništva osvanuli su grafiti s jasnom porukom o cilju srpskih pobunjenika
Nizanka donosi kronologiju i opise zločina srpskih paravojnih postrojba na slatinskom području u Balincima, Četekovcu i Čojlugu 4. rujna 1991. te Voćinu, Humu i okolici od sredine srpnja do sredine prosinca 1991., kao i popise žrtava i osumnjičenih za zločine prema knjizi dr. Miljenka Brekala »Slatinska kronika Domovinskoga rata«

Pored navedene zapovjedne strukture (v. GK 13/18), »najsurovije su se prema Hrvatima i drugom nesrpskom puku odnosili sljedeći teroristi: Goran Bjelovuk, Mile Crnobrnja, Zoran Miščević, Drago Starijaš zv. Gagi i Zoran Jorgić zv. Kuki, koji su ujedno i počinitelji najvećega broja sljedećih kaznenih djela: ratnoga zločina, ratnoga zločina protiv civilnoga stanovništva, genocida, uništavanja kulturnih i povijesnih spomenika i terorizma« (Miljenko Brekalo, »Slatinska kronika Domovinskoga rata«, »Svjetla grada«, Osijek, 2017., str. 279.).

Agresorski djelatnik iz »narodne obrane«

Dr. Brekalo na temelju zaplijenjenih dokumenata, svjedočenja preživjelih i sudskih spisa donosi podatke o broju agresora, među kojima i imena i prezimena okrivljenih za počinjena kaznena djela u Balincima, Četekovcu i Čojlugu: »Kako je ranije navedeno, u napadu na navedena sela sudjelovalo je četiristo pripadnika tzv. Papučkoga odreda, a od toga broja svjedoci su uspjeli identificirati samo sedamdeset i jednu osobu. Dakle, preostalih tristo dvadeset i devet pripadnika navedene terorističke postrojbe najvjerojatnije će ostati neevidentirano u kaznenim evidencijama za počinjenje navedenih kaznenih djela, a samim time i ekskulpirano za ranije navedena kaznena djela. Međutim, Okružno državno odvjetništvo u Osijeku, koje je tada bilo mjesno i stvarno nadležno, podiglo je optužnicu samo protiv pedeset i pet osoba« (str. 279.-280.).

No treba također istaknuti da je, kako to pojašnjava dr. Brekalo, »tijekom vođenja kaznenoga postupka, odnosno suđenja protiv navedenih, određeni broj njih ekskulpiran za inkriminaciju, odnosno inkriminacije koje im se stavljaju na teret« (str. 289., bilješka 379.). Konkretno, to znači da je za dvadeset devetoricu okrivljenih obustavljen kazneni postupak. Autor u monografiji objavljuje podatke o svih pedeset i pet okrivljenih, a nizanka samo o njih dvadeset i šest, čije su optužnice i dalje ostale na snazi, prema redoslijedu u optužnici:

»1. okrivljeni Borivoje Lukić, sin Joce i Ane rođene Milivojević, rođen 5. travnja 1947. godine u Slatinskom Drenovcu, općina Orahovica, s posljednjim prebivalištem u Republici Hrvatskoj u Podravskoj Slatini, Ulica 12. proleterske brigade 5, Srbin, po zanimanju električar, nepoznatoga boravišta – u bijegu;

2. okrivljeni Zoran Mišćević, sin Stevana i Dmitre rođene Ojkić, rođen 22. svibnja 1966. godine u Voćinu, općina Podravska Slatina, s posljednjim prebivalištem u Republici Hrvatskoj u Macutama kbr. 16, Srbin…, nepoznatoga boravišta – u bijegu;

3. okrivljeni Ilija Dragičević, sin Relje i Marije rođene Dragičević, rođen 2. kolovoza 1960. godine u Balincima, općina Podravska Slatina, Republika Hrvatska, s posljednjim prebivalištem u Republici Hrvatskoj u Balincima kbr. 47, Srbin, oženjen, otac jednoga djeteta…, bivši djelatnik Sekretarijata narodne obrane Slatina, nepoznatoga boravišta – u bijegu« (str. 280.).

Svi okrivljeni rođeni u Hrvatskoj 

Svakako treba zamijetiti da su doslovce svi okrivljeni za počinjene teške zločine protiv njihovih dotadašnjih hrvatskih i drugih nesrpskih susjeda rođeni u Hrvatskoj, što se vidi i iz nastavka popisa okrivljenih:

»4. okrivljeni Svetislav Romić, sin Milana i Bosiljke rođene Ilić, rođen 26. listopada 1948. godine u Balincima, općina Podravska Slatina, Republika Hrvatska, s posljednjim prebivalištem u Republici Hrvatskoj u Balincima kbr. 14, Srbin, nepoznatog boravišta – u bijegu;

U napadu na sela Balince, Četekovac i Čojlug sudjelovalo je četiristo pripadnika tzv. Papučkoga odreda, a od toga broja svjedoci su uspjeli identificirati samo sedamdeset i jednu osobu. Međutim, Okružno državno odvjetništvo u Osijeku podiglo je optužnicu protiv pedeset i pet osoba, a poslije je za dvadeset i devetoricu okrivljenih obustavljen kazneni postupak.

5. okrivljeni Goran Romić, sin Dušana i Jelke rođene Romić, rođen 14. listopada 1969. godine u Virovitici, Republika Hrvatska, s posljednjim prebivalištem u Republici Hrvatskoj u Balincima kbr. 43, općina Podravska Slatina, Srbin, nepoznatog boravišta – u bijegu…

6. okrivljeni Milan Dragičević, sin Miloša i Boje rođene Švonja, rođen 24. kolovoza 1955. godine u Balincima, općina Podravska Slatina, Republika Hrvatska, s posljednjim prebivalištem u Republici Hrvatskoj u Balincima b.b., općina Podravska Slatina, Srbin, nepoznatoga boravišta – u bijegu;

7. okrivljeni Žarko Gravonja, sin Petra i Marije rođene Dorontić, rođen 28. svibnja 1964. godine u Balincima, općina Podravska Slatina, Republika Hrvatska, s posljednjim prebivalištem u Republici Hrvatskoj u Balincima kbr. 55, Srbin, nepoznatog boravišta – u bijegu« (str. 282.).

»8. okrivljeni Rajko Ivković, sin Milorada i Milke rođene Stanisavljević, rođen 10. lipnja 1964. godine u Orahovici, općina Orahovica, Republika Hrvatska, s posljednjim prebivalištem u Republici Hrvatskoj u Voćinu, Srbin, nepoznatoga boravišta – u bijegu.

9. okrivljeni Goran Bjelovuk, sin Mare Bjelovuk, rođen 24. kolovoza 1965. godine u Osijeku, Republika Hrvatska, s posljednjim prebivalištem u Republici Hrvatskoj u Slatini, Ulica Braće Radić 22, Srbin, bivši policajac u Policijskoj stanici Podravska Slatina… nepoznatoga boravišta – u bijegu;« (str. 282.-283.).

»10. okrivljeni Mirko Bosanac, sin Dragića i Ljubice rođene Ivković, rođen 10. listopada 1940. godine u Ćeralijama, općina Podravska Slatina, Republika Hrvatska, s posljednjim prebivalištem u Republici Hrvatskoj u Ćeralijama, Karaulina ulica 13, Srbin…, nepoznatoga boravišta – u bijegu;

11. okrivljeni Božidar Bukarica, sin Obrada i Đurđije rođene Veselinović, rođen 4. siječnja 1940. godine u Balincima, općina Podravska Slatina, Republika Hrvatska, s posljednjim prebivalištem u Republici Hrvatskoj u Mikleušu, Ulica Maršala Tita, Srbin,…, oženjen, nepoznatoga boravišta – u bijegu;

12. okrivljeni Dušan Dragičević, sin Petra i Dušanke rođene Romić, rođen 30. rujna 1956. godine u Balincima, općina Podravska Slatina, Republika Hrvatska, s posljednjim prebivalištem u Republici Hrvatskoj u Balincima kbr. 57, Srbin, nepoznatoga boravišta – u bijegu;

13. okrivljeni Milorad Dragičević, sin Petra i Dušanke rođene Romić, rođen 4. travnja 1967. godine u Voćinu, općina Podravska Slatina, Republika Hrvatska, s posljednjim prebivalištem u Republici Hrvatskoj u Balincima kbr. 77, Srbin…, nepoznatoga boravišta – u bijegu;

14. okrivljeni Relja Dragičević, sin Todora, rođen 27. veljače 1924. godine u Golubiću, općina Obrovac, Republika Hrvatska, s posljednjim prebivalištem u Republici Hrvatskoj u Balincima kbr. 47, općina Podravska Slatina, Srbin, oženjen, vojni rok služio 1944./47. godine, nepoznatoga boravišta – u bijegu;

15. okrivljeni Momčilo Gravonja, sin Petra i Marije rođene Dautović, rođen 13. siječnja 1966. godine u Balincima, općina Podravska Slatina, Republika Hrvatska, s posljednjim prebivalištem u Republici Hrvatskoj u Balincima kbr. 45, Srbin…, oženjen, otac jednoga djeteta, nepoznatoga boravišta – u bijegu;

16. okrivljeni Mirko Gravonja, sin Nikole i Bosiljke rođene Subotić, rođen 12. ožujka 1956. godine u Balincima, općina Podravska Slatina, Republika Hrvatska, s posljednjim prebivalištem u Republici Hrvatskoj u Balincima kbr. 23, Srbin…, oženjen, nepoznatoga boravišta – u bijegu« (str. 283.-284.).

NASTAVLJA SE