ŠTO SVE PRUŽA UDRUGA ZVONO U SPLITU Tri programa za osobe s intelektualnim teškoćama

Foto: Udruga »Zvono« | Udruga osoba s intelektualnim teškoćama »Zvono«, Split
Marijana Jukić, prof., predsjednica Udruge osoba s intelektualnim teškoćama »Zvono«, Split

Aktivnosti splitske Udruge osoba s intelektualnim teškoćama »Zvono« počele su 1995. u centru »Juraj Bonači« gdje su se roditelji, čekajući djecu da završe nastavu, družili i razmjenjivali iskustva. Od 1997. udruga je dobila prostor na uporabu od splitskoga Gradskoga poglavarstva, nakon čega su se aktivnosti mogle još više širiti. Tijekom proteklih godina rad udruge usmjeren je na provođenje i razvoj triju programa kojima se nastoji zadovoljiti potrebe članova. To su poludnevni boravak, mobilna služba podrške i klupske aktivnosti.

Poludnevni boravak je socijalna usluga koja osigurava osobama s intelektualnim teškoćama koje nisu uključene ni u jedan drugi oblik socijalne skrbi da se kroz različite stručno organizirane i vođene aktivnosti postigne njihov što veći stupanj samostalnosti i socijalne integracije. Provodi se svakoga radnoga dana u trajanju od četiri do šest sati uglavnom u prostorima udruge. Aktivnosti koje se izvode su radnoga, rehabilitacijskoga, terapeutskoga, edukacijskoga oblika.

Udruga sudjeluje na različitim događanjima, športskim natjecanjima, manifestacijama, gostovanjima u različitim radijskim i TV emisijama. Ima i razvijenu jako dobru suradnju s lokalnom zajednicom i kroz partnerstva provodi dosta projekata. Kao i većina udruga sama se financira iz projekata, donacija i članarina.

Rezultate rada, uloženoga truda i zalaganja promovira se na javnim mjestima s ciljem senzibiliziranja društva o mogućnostima osoba s intelektualnim teškoćama. Uključeno je 19 korisnika, a financiranje je osigurano dijelom preko Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te od participacije samih korisnika.

Mobilna služba podrške program je koji je započeo u suradnji s Centrom za socijalnu skrb Split 2010. kao inovativni model pružanja socijalne skrbi. Aktivnosti su usmjerene na pružanje podrške u obiteljskom domu osobama s intelektualnim teškoćama čiji su roditelji/skrbnici već u poodmakloj životnoj dobi, narušenoga zdravlja te im je sve teže obavljati svakodnevne poslove i brinuti se o svom djetetu koje je ovisno o njihovoj pomoći. Usluge se pružaju sada samo na području Splita. Osim navedenoga, mobilni tim uskače kad je potrebno čuvanje osobe s intelektualnim teškoćama u slučaju bolesti roditelja/skrbnika, kad je hospitaliziran ili pak odsutan na kraće vrijeme.

Klupske aktivnosti organiziraju se za sve članove udruge, osobe s intelektualnim teškoćama i njihove roditelje/skrbnike u poslijepodnevnim satima. Svi se korisnici prema svojim željama i afinitetima uključuju u različite aktivnosti (športske, glazbene, kreativne i slično) kako bi na adekvatan način upotpunili svoje slobodno vrijeme i time poboljšali kvalitetu života.

Udruga sudjeluje na različitim događanjima, športskim natjecanjima, manifestacijama, gostovanjima u različitim radijskim i TV emisijama. Ima i razvijenu jako dobru suradnju s lokalnom zajednicom i kroz partnerstva provodi dosta projekata. Kao i većina udruga sama se financira iz projekata, donacija i članarina.