TEOLOŠKI ODGOVOR I ZA BUDUĆNOST »Zvijer« i broj 666

Foto: Shutterstock

Broj 666 bit će broj svakoga čovjeka jer je taj broj ime žiga ili čipa koji će imati svaki čovjek. To je zapravo ime kemijskoga elementa od kojega je napravljen žig ili čip. Taj kemijski element je ugljik (C). U periodnom sustavu elemenata ugljik ima redni broj 6. Atom ugljika sastavljen je od 6 elektrona, 6 protona i 6 neutrona.

Obrazloženje: Knjiga Otkrivenja (13, 16-18) donosi tekst: »Ona čini da svi – mali i veliki, bogati i siromašni, slobodni i robovi – udare sebi žig na desnicu ili na čelo i da nitko ne može ni kupiti ni prodati ako nema udaren žig: ime Zvijeri ili broj njezina imena.« To je, uistinu, (ustvari) broj čovjeka: njegov je broj šesto šezdeset i šest.

Smatram da je pogrješno čitati taj broj kao šesto šezdeset i šest, nego ga treba čitati kao tri odvojena broja – šest, šest, šest ili 6, 6, 6. Sada se čipovi proizvode od silicija (Si). Rade se istraživanja na ugljiku koji će imati bolja svojstva od silicija za primjenu u elektronici, kao i za proizvodnju čipa ili žiga o kojemu govori Biblija. U (skoroj) budućnosti će ugljikov čip u potpunosti zamijeniti silicijski! To će biti broj čovjeka (broj 6, 6, 6 je broj ugljikova čipa) jer će ga imati svaki čovjek na desnici ili na čelu (ili na kartici), samo će podatci na čipu biti za svakoga čovjeka različiti. Broj 6, 6, 6 je i broj Zvijeri, ali samo utoliko što je Zvijer vlasnik toga čipa (žiga).

S. A.

Možda nismo u potpunosti razumjeli Vaše pismo pa ne ćemo ulaziti u Vaša futurološka predviđanja i razmišljanja koja su dijelom povezana i s predviđanjem tehnološkoga napretka koji bi trebao dovesti do određenih promjena, nego ćemo se zadržati na teološkom tumačenju brojeva u Bibliji, njihovoj simbolici i značenju – onako kako ih vidi i tumači katolička biblijska teologija.

Ponajprije ćemo samo nadopuniti ono što ste nehotice ispustili iz doslovnoga citata teksta iz Otkrivenja (13, 16-18): »Ona čini da svi – mali i veliki, bogati i siromašni, slobodni i robovi – udare sebi žig na desnicu ili na čelo i da nitko ne može ni kupiti ni prodati ako nema udaren žig: ime Zvijeri ili broj njezina imena. Ovdje treba pronicavosti! Tko je prodoran, neka odgoneta značenje broja Zvijeri. To je, uistinu, broj čovjeka: njegov je broj šesto šezdeset i šest.«

Pronicavost u tumačenju tekstova

Da bi se tumačili biblijski tekstovi, posebno oni poput Otkrivenja, doista treba pronicavosti.

Po simboličkom značenju, broj 666 jest broj nesavršenstva (v. uvod), bespomoćnosti i neostvarenosti: čovjek prepušten sebi, bez Boga, bespomoćan je; svaki otpor Bogu u konačnici je jalov. Prema geometriji, koja brojevima označuje slova (a=1, b=2 itd.) broj 666 označuje po grčkom alfabetu, Nerona (Neron Kaisar).

Tako se u Bibliji (Kršćanska sadašnjost, 1994., str. 1266 i sljedeće) ističe da s Otkrivenjem završava biblijska zbirka. »To je vremenski jedna od najmlađih knjiga, napisana potkraj našega I. st. I sadržajno zaokružuje biblijsku poruku: sva je usmjerena k budućnosti« te »zaključuje Bibliju vizijom novoga svijeta, ‘novog neba i nove zemlje’« (21, 1 – 22, 5). Da bismo pravo shvatili Otkrivenje, potrebno je još više nego u drugim biblijskim knjigama ocijeniti: »a) književnu vrstu u kojoj je ono napisano; b) povijesne okolnosti onog vremena; c) biblijske odjeke koji se u Otkrivenju čuju; d) koliko je spis izrastao iz života prve kršćanske zajednice I. stoljeća.« Kao što znamo, Otkrivenje je napisano u posebnoj književnoj vrsti koju upravo po tome zovu apokaliptičkom, a u njemu se miješaju dvije književne vrste – apokaliptička i proročka. »Apokaliptička literatura općenito, a Ivanovo Otkrivenje napose, voli simboličke brojeve: 3 je Božji broj; 4 je broj svijeta (četiri strane svijeta, četiri vjetra); 7 (3+4) broj savršenstva, potpunosti; 8 (7+1) broj dovršenosti, vječnog blaženstva; 31/2 (polovica od 7) znači ograničenost. Zato 12,14: ‘vrijeme, više dva vremena, više pola vremena’, tj. tri godine i pol, kao i ‘četrdeset i dva mjeseca’ u 11,2 i 13,5, i ’tisuću dvjesta i šezdeset dana’ u 12,6 označuje ograničeno trajanje zla i protubožje vlasti. Broj 1000 označuje neizmjernost. Broj 12 jest broj Izraela, naroda izabranoga, i zato broj Crkve – broj savršen: vrhunac savršenstva postignut je u broju 144.000, tj. 12x12x1000, koliko ima spašenih u 7,4-8. To je ključ odgonetke znamenitoga broja 666 u 13,18. Broj 6 dvostruko je nesavršen broj: 7-1, kao i polovica od 12. Zato broj 666 označuje i potpunu bespomoćnost ‘druge Zvijeri’.«

Tko je »druga Zvijer«? »Teško je odlučiti je li to uistinu ‘druga’ zvijer ili samo drugi vid one prve. Sva je aktivna: u grčkom se u pet redaka osam puta ponavlja glagol činiti: laž, nasilje, demagoško govorništvo, prividna čudesa, obmane kojima zavodi mnoštvo. Pravo joj je ime lažni Prorok: 16,13; Mt 7,15 i Mk 13,22. Neki primjećuju: ako je prva zvijer Antikrist, onda je druga Protuduh, jer je zamišljena kao protuslika Duha Svetoga. (…) Broj 666 oduvijek je zanimao egzegezu, a i trijezne, kao i senzacionalne čitatelje Otkrivenja. Zabacujemo fantastična nagađanja kad su u pojedinim epohama htjeli pod brojem vidjeti Dioklecijana, Atilu, Napoleona itd. Značenje se broja, u duhu apokaliptičkog načina pisanja, može riješiti ili simbolički ili geometrijski. Po simboličkom značenju, broj 666 jest broj nesavršenstva (v. uvod), bespomoćnosti i neostvarenosti: čovjek prepušten sebi, bez Boga, bespomoćan je; svaki otpor Bogu u konačnici je jalov. Prema geometriji, koja brojevima označuje slova (a=1, b=2 itd.) broj 666 označuje po grčkom alfabetu, Nerona (Neron Kaisar). On je u doba pisanja Otkrivenja mrtav, ali se uzima kao tip progonitelja kršćana.« Toliko u navedenom »popratnom tekstu« koji je prema impresumu napisao dr. fra Bonaventura Duda, koji je osim općega uvoda napisao i uvode i napomene uz Novi zavjet, a sličan ćete tekst pronaći i u »Biblijskom leksikonu« pod pojmom »Simbolika brojeva« (KS, 1991.).