UDRUGA »VUKOVARSKI LEPTIRIĆI« Djeca imaju osigurane terapije

Vukovarski leptirići
Viktorija Matin, predsjednica udruge »Vukovarski leptirići«

Kad su se 2011. godine okupili roditelji djece s teškoćama u razvoju u Vukovaru, znali su jedino da trebaju učiniti nešto da svojoj djeci i obiteljima osiguraju kvalitetniji život jer u njihovoj zajednici nije bilo programa podrške ni djeci ni obiteljima. Iz toga razloga svojoj su udruzi dali ime »Vukovarski leptirići« jer je leptir jedino stvorenje sposobno da potpuno promijeni svoju genetsku strukturu tijekom svoga dramatičnoga procesa transformacije. S druge strane sa svojom krhkošću leptir također predstavlja hrabrost, koja je potrebna da se izvrše promjene nužne u procesu transformacije. Upravo to, pomoć u rastu i razvoju, hrabrost i nada trebali su djeci i roditeljima.

Na početku djelovanja bili su samo buntovni roditelji koji silom žele ostvariti osnovna prava svoje djece te ih uključiti u sve aspekte života na koje svako dijete ima pravo. Danas su partneri sa svim institucijama koje su u posrednom ili neposrednom kontaktu s njihovom problematikom. Od udruge koja se borila protiv diskriminacije djece s teškoćama u razvoju danas su postali mjesto gdje djeca imaju sve potrebne terapije, uključuju se u redovite vrtiće i škole te se polako integriraju u sva događanja, športske aktivnosti, priredbe i sl.

Udruga je 2017. postala pružatelj socijalnih usluga iz domene psihosocijalne podrške. Potpisivanjem ugovora s Ministarstvom demografije, obitelji, mladih i socijalne politike provode se usluge psihološke podrške u vidu neurofeedback treninga, psihološke podrške u vidu terapije igrom i vježbe svakodnevnih vještina, radna terapija, senzorna integracija, kineziterapija i športsko-rekreacijske aktivnosti, grupna terapija te logopedska terapija. Kroz projekt Grada Vukovara provodi se svakodnevno igraonica neformalnoga predškolskoga odgoja u koju su uključena djeca s teškoćama u razvoju i djeca slabijega imovinskoga statusa i djeca udomitelja zbog socijalizacije. Igraonica traje četiri sata i sva djeca s veseljem dolaze u nju, socijaliziraju se i kasnije su spremnija za uključivanje u redovit vrtić i škole.

Kroz projekt Ministarstva znanosti i obrazovanja osigurana je djeci metoda glazboterapije »Tomatis« te edukacija djelatnice, kao i kupnja nove dodatne opreme za provođenje te metode. Provode se i mnogi drugi projekti kojima je cilj poboljšanje kvalitete života djece i obitelji. U aktivnosti je uključeno 160 djece, zaposleno je 29 osoba, a sve aktivnosti podupire i rad dvadesetak volontera. Djeca konačno imaju osigurane terapije koje provode educirane stručne osobe uz pomoć sofisticiranih uređaja i aparata, kvalitetne didaktike i bogato opremljenih soba za senzornu integraciju i kineziterapiju. Udruga ima podršku Grada Vukovara, koji joj je dodijelio prostor, no nužna je pomoć Gradu i udruzi u obnovi toga prostora.