UPIT DVADESET I PRVE NEDJELJE KROZ GODINU Tko je za čovjeka Isus Krist?

Dvadeset i prva nedjelja kroz godinu

Iz 22, 19-23; Rim 11, 33-36; Mt 16, 13-20

Svi su govorili o Isusu: vjernici i nevjernici, neuki i obrazovani, bolesni i zdravi, muškarci i žene, Židovi i nežidovi. Poncije Pilat ruke je prao zbog nevinosti, a Herod je čudesa tražio. Za Židove je Isus prorok ili prevarant, za Muhameda je Svetac Božji bez grijeha, a za sve na svijetu najmudriji. Za apostole je Sin Boga živoga, a za kršćane je spasitelj svijeta. Vodeći njemački pisac 20. stoljeća Stefan Paul Andres 1952. godine u drami »Božji reporter« donosi razgovor s ljudima koji su živjeli u Isusovo vrijeme i gledali ga tjelesnim očima. Sve su to mali i nepoznati ljudi. – Slijepi Bartimej: Za njega je Isus sunce, svjetlo, novi život. – Bogati Manase: Bogat je, a Isus traži da dade siromasima. On se čudi: »Uh, Isus zahtijeva previše. Oduzeo mi je mir i miran počinak.« – Rođak Isusov: »Pusti ga. To je bolestan tip. Osramotio je cijelu obitelj«. – Rimski satnik: izliječio mu je slugu. Za njega je Isus Sin Božji jer tko bi drugi mogao biti. – Trgovac: Isus ga je istjerao iz hrama. Mora se osvetiti Isusu i sve mu pokazati što je red itd. Kako zapisa sv. Matej, Isus pita apostole: »A vi, za koga me držite?« To je pitanje na koje treba osobno i odgovoriti. Tko je za čovjeka Isus Krist?

Dva priznanja su tu: jedno od apostola Petra, a drugo od Isusa. Na Isusov upit učenicima odgovara Šimun Petar: »Ti si Krist – Pomazanik, Sin Boga živoga!« piše sv. Matej. Naziv »Krist« je ime za službu, za ulogu i za ono što su ljudi stoljećima očekivali s neba. Ime Krist znači Božji Pomazanik. Uloga Božjega Pomazanika je spasenje čovjeka i obnova svemira da nastane »nova zemlja i novo nebo«. Mesiju su očekivali stoljećima Izraelci i drugi narodi. To potvrđuje i II. vatikanski koncil u »Misijskoj ulozi Crkve«: »Bog je odlučio ući u ljudsku povijest na nov i konačan način da uspostavi mir i zajedništvo između sebe i ljudi (…) šaljući svoga Sina u našem tijelu, da po njemu istrgne ljude od vlasti tame i Sotone. (…) Isus Krist je naime poslan na svijet kao pravi posrednik između Boga i ljudi.«

Na Petrovo priznanje Isus odgovara svojim priznanjem: »Blago tebi, Šimune, sine Jonin, jer ti to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj koji je na nebesima. A ja tebi kažem: Ti si Petar – Stijena, i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju, i vrata paklena neće je nadvladati«, piše sv. Matej. Petar je ispovjedio svoju vjeru u Isusa, a Isus je najavio Petrovu ulogu u Kristovoj Crkvi. U dokumentu »Svjetlo naroda« piše: »Taj nam je božanski misterij spasenja objavljen i nastavlja se u Crkvi, koju je Gospodin ustanovio kao svoje tijelo. Jedino je naime Krist Posrednik i put spasenja, prisutan među nama u svom tijelu, koje je Crkva; a naglašavajući izričito potrebu vjere i krštenja, on je time potvrdio i potrebu Crkve u koju ljudi ulaze po krštenju kao kroz vrata.« Kršteni sačinjavaju tu Crkvu, to Kristovo tijelo. Kršćanin je čovjek koji sebe razumije polazeći od Isusa Krista. I svatko treba učiniti svoju ispovijest u Isusa Krista riječima i životom: Tko je Isus Krist? Taj se odgovor prima preko Božje riječi i svetih sakramenata.

Taj odgovor sazrijeva u čovjeku. Na ulici se čuje da Isusa nazivaju revolucionar, superzvijezda, osloboditelj, mudrac, učitelj itd. Isus je osobno ime za povijesnoga Isusa iz Nazareta. Glavna su vrela za povijesnoga Isusa novozavjetni spisi, a od nekršćanskih starih izvora su Tacit, Plinije Mlađi, Svetonije, Josip Flavije i Talmud. Krist je druga sastavnica udvojenoga imena: Isus Krist. Uskrsni i proslavljeni Isus dobiva udvojeno ime: Isus je Krist. U Otkrivenju nalazimo za Isusa nazive da je Alfa i Omega. Sv. Ivan piše da je Mesija, utjelovljena Riječ Božja, utjelovljeni Sin Božji, Jedinorođenac – Bog, Spasitelj, koji je pun milosti i istine. Sv. Marko dodaje da je Sin Čovječji, a sv. Matej da je Jedinorođeni Sin Božji. Sv. Luka piše da je pomazan Duhom Svetim, učitelj, podignut na križ, uskrsnuo je, uzašao na nebo i sjedi s desne Otca. Sv. Pavao piše da je Gospodin, Otkupitelj svijeta, Glava Crkve, u njemu je punina božanstva, savršen čovjek. Stigli smo do Apostolskoga vjerovanja u kojem se ispovijeda i vjeruje »i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice«. Sve navedeno iz Božje objave daje odgovor na pitanje: Tko je Isus Krist? Taj se odgovor daje življenjem i molitvom: treba ustima ispovijedati i srcem vjerovati. Apostol Petar najprije je ustima i dušom ispovjedio: »Ti si Krist, Sina Boga živoga!« Zatim je propovijedao evanđelje i liječio u Isusovo ime. Na kraju je svojim mučeništvom na križu dao odgovor: Isus Krist je za njega Sin Božji, Spasitelj.