ŽIVOT PO DUHU BIVA ISMIJAN Je li vjernik spreman jednako odbaciti sva djela tijela kako bi morao prihvatiti plodove Duha?

Duhovi (Gal 5, 16-25)

Jedno od ponuđenih misnih čitanja za svetkovinu Duhova jest Poslanica Galaćanima. Piše apostol Pavao: »Po Duhu živite pa ne ćete ugađati požudi tijela!« Jednostavna zapovijed koju je protumačio nabrojivši i djela tijela i plodove Duha. No je li vjernik spreman jednako odbaciti sva djela tijela kako bi morao prihvatiti plodove Duha?

Onaj tko živi po Duhu zaista mora biti svestran čovjek. Sveti Pavao izbrojio je petnaest djela tijela i na kraju završio riječima »i tome slično«. Ima ih još, nije im želio posvetiti previše vremena, nego je svoju misao usmjerio prema očitim plodovima Duha. Petnaest riječi o djelima tijela jest petnaest različitih ponuda protiv kojih se vjernik bori, to je petnaest izazova na kojima se nekada pada, nekada se zbog njih žali, a nekada privremeno uživa. A kojih je to petnaest djela tijela? Bludnost, nečistoća, razvratnost, idolopoklonstvo, vračanje, neprijateljstva, svađa, ljubomora, srdžba, spletkarenja, razdori, strančarenja, zavisti, pijančevanja, pijanke. Koliko je tu različitih situacija navedeno, neke koje se potpuno smetnu s uma, a neke o kojima se po cijele dane bruji na katoličkim vjeronaucima! Kod svetoga Pavla – sve u znaku jednakosti, sve je stavljeno u isti koš, bez dodatnih objašnjenja što je važnije, a što sporednije.

Valja se malo zapitati nad djelima tijela. Je li baš tako? Udara li se protiv svih djela tijela na jednak način? Govori li se s istom odbojnošću protiv bludnosti kao i protiv srdžbe, protiv spletkarenja kao i protiv pijančevanja? Nisu djela tijela samo bludnost, nekakvo stalno zavirivanje u postelju ili ispod pojasa, ma kakvi. Ni pola nabrojenih djela tijela nema poveznice s tim. Kamo sreće da se u raznim župnim zajednicama ne tupi uvijek o istom, da se mlade ne podučava samo o jednim stvarima, nego da ih se uči i o dobroj komunikaciji s drugima. Koliko je samo strančarenja, koliki su zbog ljubomore drugih patili u svojim crkvama, a tek oni koji su se osjetili odbačeno jer su odbijali sudjelovati na pijankama. Kod svetoga je Pavla sve jednako štetno, svako djelo tijela nagriza Crkvu sa svoje strane, s barem petnaest različitih strana.

»Po Duhu živite«, to je pravi izazov. I nije trebao preveć djela Duha nabrojiti, dovoljno mu je bilo devet. Dobro uvijek ima jedno lice, a zlo njih više. Možda će s vremenom i današnja teologija tijela to prepoznati, kada se ljudi budu borili i protiv ostalih strasti koje ih toliko opsjedaju da bez grižnje savjesti gaze preko drugih. Koliko je razorenih obitelji u kojima je zavladala svađa umjesto razgovora, koliko je onih koji su se udaljili jedni od drugih zbog ovisnosti o alkoholu, a tek razvratnosti kada se uživalo u trovanju svojega tijela raznim opijatima? Možda napokon počnu puhati plodovi Duha kada se svaka takva strast bude jednako odbacivala.

U tumačenju retka Ivan Zlatousti postavlja pitanje onima koji su različito poimali djela tijela praveći među njima razliku. Počeli su vlastito tijelo smatrati kao nešto grješno, a on im ovdje govori o grijehu kao izboru pojedinca: »Odgovorite mi sada vi koji optužujete svoje tijelo i pretpostavljate da se o njemu govori kao o neprijatelju i protivniku. Neka bude rečeno da preljub i bludnost potječu, kao što tvrdite, iz tijela. A mržnja, neprijateljstva, zavisti, svađa, idolopoklonstva, vračanje proizlaze samo iz pokvarenoga moralnoga izbora. Tako je i s drugima jer kako oni mogu pripadati tijelu? Ako se nagrade i kazne ne odnose na ono što dolazi iz ljudske naravi nego iz mogućnosti izbora, zašto bi takvi onda bili izbačeni iz kraljevstva?«

Pred kršćanima je odluka da žive po Duhu. Može se u svoj život unijeti više ljubavi, radosti, mira, velikodušnosti, uslužnosti, dobrote, vjernosti, blagosti, uzdržljivosti. Izrekao je sveti Pavao divne odlike, vrline koje se traže povećalom. Počesto se ljudi s takvim odlikama smatraju onima koji su dobrice, koje će biti lako nasamariti, koje se može nebrojeno puta iskorištavati, koji se ne će buniti. Život po Duhu biva ismijan. I onda nije nikakva novost da se umjesto govora o plodovima Duha podala hvala djelima tijela. No onaj tko vjeruje, ne će odustati. Ono što na kraju donosi zadovoljstvo, što može ispuniti svaku čežnju, što ne pobuđuje kajanje, to donose plodovi Duha, tu se nalazi put do kraljevstva Božjega.

Gospodine, učini nas ljudima koji će vrjednovati plodove Duha,
a udaljavati se od svake vrste djela tijela kako bismo prekaljeni išli
prema Tebi koji živiš u vijeke vjekova. Amen.