28. SIJEČNJA 1831. Rođen dalmatinski svećenik i narodni preporoditelj Mihovil Pavlinović

don Mihovil Pavlinović

Poput svjetionika izranja iz 19. stoljeća djelo nezaboravnoga svećenika i narodnoga preporoditelja svećenika Mihovila Pavlinovića. Rođen je u Podgori pokraj Makarske 28. siječnja 1831. Bogosloviju je pohađao u Zadru i Makarskoj, a odmah nakon svećeničkoga ređenja pedesetih služio je u svom zavičaju, najprije u Drašnicama, a potom u Podgori. No već 1855. posvetio se političkomu i književnomu radu. Ušao je u Dalmatinski sabor. Bilo je to doba premoći autonomaške stranke, a Pavlinović je u tim okolnostima održao prvi govor na hrvatskom jeziku. Surađivao je s brojnim onodobnim novinama, pišući članke namijenjene najširim slojevima. Branio je ideju hrvatske samobitnosti. Među brojnim Pavlinovićevim naslovima svojevrsno su kapitalno djelo njegove preporodne misli »Hrvatski razgovori«, objavljeni 1877. godine. Još i danas ostaje dojmljiv način na koji Pavlinović u knjizi, ponekad i uz šalu i ironiju, nastupajući kao seoski župnik, puku na jednostavan način tumači velike ideje – od evanđeoskih poruka do ideje hrvatske samobitnosti. »Hrvatski razgovori« pokazuju da se Pavlinović nije slagao s gradskim »kozmopolitima« svoga doba, koji su spas Hrvata vidjeli u nadnacionalnim tvorevinama, poput zajedničke južnoslavenske države. Bio je među prvim hrvatskim intelektualcima koji su prepoznali da se iza nadnacionalnih koncepata kriju pokušaji umanjivanja hrvatskoga identiteta. Umro je u svojoj Podgori 18. svibnja 1887. Više dalmatinskih škola danas nosi njegovo ime. Njegov spomenik nalazi se u Zadru i u rodnoj Podgori. (m.e.)