AUTOR JEDNE OD DRAŽIH PJESAMA SVIH NARAŠTAJA 22. siječnja 1916. – umro književnik i pedagog Jakov Majnarić

»Na te mislim kada zora sviće…« prvi je stih poznate rado pjevane pjesme književnika Jakova Majnarića.

Rođen je u Delnicama 29. ožujka 1838. U Zagrebu je završio realnu gimnaziju, zatim i preparandiju. Radio je od 1857. do 1888. kao učitelj u Lokvama, gdje se 9. studenoga slavi Dan škole u spomen na prvo Majnarićevo predavanje, te u Delnicama, na Sušaku, Trsatu i u Dragi, kada je umirovljen na vlastiti zahtjev. Bio je i ravnatelj škole u Delnicama, predsjednik i tajnik Učiteljskoga društva Gorskoga kotara te suosnivač i neko vrijeme predsjednik Učiteljskoga društva Hrvatskoga primorja. Suosnivač je i Čitaonice i knjižnice u Delnicama 1874. Više od tri stotine pjesama i sto pedeset proznih tekstova objavio je u omladinskim, vjerskim i drugim listovima »Anđelu čuvaru«, »Bršljanu«, »Glasniku sv. Josipa«, »Hrvatskom planinaru«, »Jorgovanu«, »Liljanu«, »Mladom Istraninu«, »Smiljanu«, »Nevenu«, »Viencu« i »Danici«, gdje se potpisivao i pseudonimom J. M. Delničanin, te nekoliko radova u listu američkih Hrvata »Chicago«.

Pisao je basne, bajke, alegorije, legende, novele, humoreske, crtice, putopise – tematski usredotočen na sudbine ljudi goranskoga kraja, a jedan je od prvih koji su se dotaknuli motiva iz života hrvatskih iseljenika u Americi.

Većinu je pjesama napisao štokavskim književnim jezikom, ali je potkraj života pisao i delničkim kajkavskim idiomom, vrlo melodioznim. Neke su njegove pjesme uglazbljene, a poznata »Na te mislim«, objavljena bez Majnarićeva potpisa, dugo je pripisivana Vladimiru Nikoliću, ali je Ivan Brajdić dokazao da je Majnarićeva. Znatan dio njegova opusa čini tematski raznolika religiozna poezija: Bog, Krist, Marija, anđeli, blagdani, svetci, Božji ugodnici. Mnoge su pjesme prilagođene djeci pa njegov pjev krasi prije svega jednostavnost i težnja da se pobude plemeniti osjećaji.

»Bio je veoma skroman i čedan i nije volio da se o njemu govori«, zapisao je njegov prijatelj Dragutin Hirc. Bijaše iskren vjernik i domoljub, oduševljen u radu za narodno dobro i posve predan širenju kršćanske prosvjete među narodom svoga kraja. Umro je 22. siječnja 1916. (L)