ČETIRI DESETLJEĆA S OSOBAMA S INVALIDITETOM Udruga je drugi dom

Gordana Mišković, predsjednica Udruge osoba s invaliditetom »Loco-Moto«, Slavonski Brod

Gotovo četiri desetljeća u Slavonskom Brodu djeluje Udruga osoba s tjelesnim invaliditetom kojoj je svrha javno zagovaranje potreba osoba s invaliditetom, pomoć u teškoćama i njihovoj integraciji u društvu. Udruga »Loco-Moto« okuplja osobe s invaliditetom s područja Brodsko-posavske županije. Za članove udruge veoma je vrijedan projekt »Udruga – naš drugi dom« koji se provodi od 2011. godine. Uslugu pomoći u kući prima 29 korisnika, i to 25 stalnih i tri, četiri povremena korisnika. Ona se pruža osobama s težim stupnjem invaliditeta različite dobi, od 29 do 90 godina. To su osobe koje žive same ili sa starijim i nemoćnim članovima obitelji. Pomaže se u održavanju kuće i okućnice, u odlasku u trgovinu, liječniku i frizeru te obavljanju administrativnih poslova poput plaćanja računa. Usluge koje se pružaju u sklopu programa pomoći u kući traju po tri i pol sata po korisniku jednom ili dva puta tjedno te jednom ili dva puta mjesečno, ovisno o potrebi. U poludnevnom boravku, osim zaposlene domaćice, stalno su angažirani i brojni volonteri. Sada na aktivnosti poludnevnoga boravka dolazi 24 korisnika, no potrebe su u stalnom porastu. Tjedne aktivnosti u sklopu poludnevnoga boravka održavaju se prema rasporedu i uključuju najmanje jednu aktivnost po danu (npr. kreativna i likovna radionica, »Mini kuhinja«, neformalna grupa druženja »Tko će na kavu?«). Osim toga, organizirane su i rekreacija koju vodi fizioterapeutkinja, ugovorena suradnica, te športske aktivnosti. Svakodnevni su druženje i igranje društvenih igara. Dva puta mjesečno organizirane su usluge defektologinje, a provelo se i nekoliko informatičkih radionica za početnike. Poludnevni boravak opremljen je i za druženje, tako da pojedini korisnici znaju doći popiti kavu, pogledati TV program ili odigrati društvene igre u ugodnu okruženju sa svojim prijateljima i domaćicom. Korisnici poludnevnoga boravka su osobe gotovo svih dobnih skupina od 17 do 82 godine, a za dolazak se koriste i kombijem u vlasništvu udruge. U informativno-savjetodavnom servisu savjeti dolaze telefonskim i osobnim kontaktom.