CRKVA SV. PAVLA NA GALEVCU Posvećena g. 1596.

Na otoku Ugljanu (20)

Snimio: Z. Galić | Crkva sv. Pavla na Galevcu kod Preka

Galevac je otočić nasuprot Preka, udaljen je 80 m od kopna. Na njem se na vršnom dijelu nalazi samostan franjevaca trećoredaca s crkvom koja je bila izgrađena prije 16. srpnja 1410. To je vidljivo iz dokumenata koji su sklopljeni između oporučitelja i donatora zadarskoga uglednika Bartula i pavlinskih pustinjaka. Tom oporukom oni su trebali uz postojeću crkvicu izgraditi samostanske zgrade i vršiti službu Božju u crkvi sv. Pavla. O postojanju crkve i prije izgradnje samostana govori podatak da je već g. 1516. bila popravljana, a do g. 1564. u tako lošem stanju da su je morali srušiti. Nova crkva u današnjem obliku izgrađena je poslije toga vremena, a prema posvetnoj ploči nad njezinim ulazom i latinskom tekstu na njoj zabilježeno je da je posvećena g. 1596.

O postojanju crkve i prije izgradnje samostana govori podatak da je već g. 1516. bila popravljana, a do g. 1564. u tako lošem stanju da su je morali srušiti. Nova crkva u današnjem obliku izgrađena je poslije toga vremena.

Crkva se nalazi sa sjeverne strane samostanskih zgrada i svojim južnim bočnim zidom zatvara atrij s kojim je povezana bočnim izlazom u razini svetišta. Sjeverni joj zid zatvara samostansko groblje koje je izgrađeno izvan samostana. Njezino plošno pročelje s preslicom i dva zvona iznad portala ima ostakljen okulus s baroknim okvirom. Unutrašnjost je podijeljena u dva dijela. Prvi veći i širi ima dva reda klupa, prostran kor iznad ulaza, dva mramorna bočna oltara i dvije ostakljene niše s kipovima sv. Franje Asiškoga i sv. Alojzija. Na bočnim oltarima u središtu crkvene lađe postavljeni su kipovi sv. Roka lijevo i sv. Antuna Padovanskoga desno. Svetište je suženo, povišeno za nekoliko stuba, sniženo u dijelu bačvastoga stropa i odijeljeno kamenim septumom od prednjega dijela. Iza mramorne menze oltarnoga stola s monumentalnim svetohraništem na začelnom zidu postavljena je pala Zorzija Venture (1570. – 1610.) s manirističkim prikazom Bogorodice sa svetcima iz g. 1602. za nadbiskupa Minucija de Minuttisa.

Mise su nedjeljom u 7 i 9 sati. Na otočić se prelazi barkom iz Preka koja vozi u to vrijeme.