Glas Koncila br. 5/2018

INTERVJU: IGOR JAKOBFI
Postkomunističke zemlje moraju proći i moralnu tranziciju
MLADI MLADIMA
Znamo, možemo i moramo (o)čuvati život
MNOGOBROJNA OBITELJ RADIĆ
Prihvaćanje života kao Božjega dara
KOMENTAR
Vlasti su dužne otkriti . . .

Ovaj sadržaj je vidljiv samo pretplatnicima na digitalno izdanje  Glasa Koncila