IZ HRVATSKOGA DRUŠTVA ZA PALIJATIVNU MEDICINU Većina još nema osiguranu palijativnu skrb

Hrvatski liječnički zbor
Vlasta Vučevac, dr. med., predsjednica Hrvatskoga društva za palijativnu medicinu, Hrvatski liječnički zbor

Kada bolest ne reagira na postupke liječenja, treba uključiti aktivnu palijativnu skrb za bolesnika radi suzbijanja boli, ili drugih simptoma, te socijalnih, psiholoških i duhovnih problema. Palijativna skrb pomaže da najteže razdoblje života prođe lakše jer je najčešća zamolba oboljelih od neizlječive bolesti i umirućih da se ostane uz njih i da umru u kući, u krugu obitelji i najdražih osoba.

Podrška oboljelima i obiteljima

U palijativnoj skrbi više se ne liječi bolest – pomaže se umanjiti svaka tegoba, bol i patnja, nesanica, kašalj i svi drugi prateći teški simptomi osnovne bolesti, nastojeći tako poboljšati kvalitetu života bolesnika i obitelji.

U palijativnoj skrbi više se ne liječi bolest – pomaže se umanjiti svaka tegoba, bol i patnja, nesanica, kašalj i svi drugi prateći teški simptomi osnovne bolesti, nastojeći tako poboljšati kvalitetu života bolesnika i obitelji.

Hrvatsko društvo za palijativnu medicinu Hrvatskoga liječničkoga zbora osnovano je prije 24 godine i aktivno radi na poticanju razvoja mreže palijativne skrbi te se aktivno uključuje u edukaciju zdravstvenih profesionalaca, ali i obitelji bolesnika i volontera. Kako bi bili što bolja podrška oboljelima i obiteljima, s ciljem ublažavanja patnja i smanjenja komplikacija, članovi društva aktivno se uključuju u rad savjetovališta u udrugama pacijenata oboljelih od teških i neizlječivih bolesti, udrugama roditelja djece oboljele od malignih bolesti i drugim udrugama civilnoga društva.

Posudionice pomagala

Društvo aktivno surađuje sa svim stručnim komorama i sa svim drugim dionicima multidisciplinarnoga tima koji provodi palijativnu skrb. Do sada je u Hrvatskoj HZZO ugovorio 15 mobilnih palijativnih timova u domovima zdravlja i isto toliko koordinatora. U nekim centrima za koordinaciju pri domu zdravlja postoji već jako dobro razvijena palijativna skrb, neki su tek počeli razvijati tu novu djelatnost, a nažalost veći dio stanovništva u svojim pripadajućim domovima zdravlja nema još osiguranu palijativnu skrb. Društvo intenzivno pomaže u domovima zdravlja u edukaciji i organizaciji palijativne skrbi u lokalnoj zajednici. Pacijenti i obitelji kojima je potrebna palijativna skrb mogu se o njoj informirati kod svojega liječnika opće medicine.

U domovima zdravlja gdje je osigurana palijativna skrb postoji koordinator koji daje informacije o mogućnostima pomoći i organizira sve druge potrebne članove tima: psihologa, socijalnoga radnika, stomatologa, ljekarnika, duhovnika i volontere. U mnogim mjestima postoje dobro organizirane posudionice pomagala (kolica, antidekubitalni jastuci, bolesnički kreveti i slično), koje se nalaze u domu zdravlja ili u općoj bolnici ili u Crvenom križu te se obitelji mogu raspitati o tome.