KAPELA SV. JELENE KRIŽARICE U SAMOBORU Burna povijest kapelice koja je »živjela« u kućama mještana

Samoborskim krajem (15) Kapela sv. Jelene (Helene) Križarice u Samoboru

Snimio: Z. Galić | Kapela sv. Jelene (Helene) Križarice u Samoboru

U središtu samoborskoga naselja Sveta Helena, koje se nalazi na cesti Samobor – Bregana, nalazi se obnovljena i uređena kapela posvećena sv. Jeleni Križarici (Heleni). Prema njezinu izgledu teško je povjerovati da je izgrađena g. 1925., a još manje da je sljednica druge najstarije kapele u župi sv. Anastazije iz Samobora. Župa se prvi put spominje g. 1242. iako je vjerojatno utemeljena već za uspostave Zagrebačke biskupije g. 1039. Uz kapelu sv. Ane u Starom gradu Ivan arhiđakon spomenuo je i kapelu sv. Helene g. 1334., ali i prije toga vremena g. 1277. Te je godine Ivan Okićki poklonio kapelu, a tri godine kasnije i zemlju cistercitskomu samostanu sv. Jakova pri Savi. Oni su uz kapelu izgradili drveni samostan u kojem su boravili do provale Turaka u 15. st. Uz kapelu su se održavali sajmovi, a procesije su se vodile od župne crkve sv. Anastazije do kapele. Oko nje prostiralo se groblje. Tada je kapela sa zemljištem prešla u posjed zagrebačkoga Kaptola, propala je, a g. 1831./32. bila je i srušena. Kamen srušene kapele mještani su upotrijebili za gradnju kuća, a oltarni dio ugrađen je u zdenac nekadašnjih toplica Ljudevita Šmidhena.

Zauzimanjem samoborskoga učitelja Milana Langa i uz pomoć žitelja Svete Helene izgrađena je i posvećena 18. kolovoza 1925. (na blagdan) današnja kapela na mjestu starije.

Kapela se sastoji od molitvenoga dijela s trostranim završetkom apside u kojoj je oltar s ugrađenim moćima naslovnice i slikom sv. Jelene koja je prikazana s malim Isusom. Tamo je i kipić »Praškoga Isusa«. Bočno su postavljene slike Srca Marijina i Veronikin rubac. Na sredini krovišta mali je zvonik sa zvonom. Drugi dio kapele čini predvorje na stupovima koji zatvaraju lučni otvoreni ulaz na koji se nastavlja trokutasti zabat krovišta. Mise su na blagdan u 9.30 te nedjelju nakon blagdana u 11 i 17 sati. Na nedaleku Žumberku u selu Cerniku (kod Sošica i Reštova) nalazi se kapela posvećena istoj svetici.