ŽUPNA CRKVA U BANJU NA PAŠMANU Svetište svetaca ljekarnika

Na otoku Pašmanu (19)

Snimio: Z. Galić | Župna crkva sv. Kuzme i Damjana u Banju

Na dijelu otoka Pašmana, četiri kilometra prije mosta koji ga spaja s otokom Ugljanom, nalazi se naselje u kojem su u rimsko vrijeme bile kuće s kupeljima (balneae), po kojima je ono i dobilo ime. Ondje su na svojim imanjima Zadrani posjedovali vile rustike i ljetnikovce. U 13. i početkom 14. st. cijeli otok se nazivao »insula Bagni«. Iz toga vremena, iz g. 1265. prvi je spomen mjesta. Godine 1339. spominje se crkva »sancti Licati« (sv. Luke) koja se nalazi u Ždrelcu, koji je tada bio zaselak Banja.

U 13. i početkom 14. st. cijeli otok se nazivao »insula Bagni«. Iz toga vremena, iz g. 1265. prvi je spomen mjesta. Godine 1339. spominje se crkva »sancti Licati« (sv. Luke) koja se nalazi u Ždrelcu, koji je tada bio zaselak Banja. Crkva sv. Kuzme i Damjana u Banju spominje se g. 1345. i g. 1356. kad je bila posvećena.

Crkva sv. Kuzme i Damjana u Banju spominje se g. 1345. i g. 1356. kad je bila posvećena. Od g. 1404. do danas više je puta obnavljana te je tako izgubila sve građevinske elemente srednjovjekovlja. Vizitacije iz 17. st. navode dobru opremljenost crkve obrednim knjigama koje su pisane glagoljicom. Kao i u većini ostalih župa na Pašmanu, tako su i u toj vođene matice i crkvene knjige na glagoljici. Očuvano je pet misala i brevijara, 18 kodeksa, sedam matičnih knjiga i matrikule crkvenih bratovština. Iz župe je poteklo 18 popova glagoljaša. Crkvu je posvetio zadarski nadbiskup Vicko Zmajević 18. srpnja 1730.

Jednobrodna župna crkva u Banju izgrađena je u središtu mjesta blizu morske obale na ograđenom platou s nekadašnjim grobljem. Jednostavnoga je četvrtastoga tlocrta, plošnoga pročelja s dvostrukom preslicom, polukružnih bočnih prozora, bočnim pomoćnim ulazom, odijeljenim prostorom sakristije iza svetišta, ravnim drvenim stropom i pjevalištem. Ima tri mramorna barokna oltara. Na glavnom oltaru nalazi se slika Bogorodice i dvojice titularnih svetaca ljekarnika, a na desnom bočnom oltaru je slika sv. Antuna opata s domaćim životinjama. Lijevi oltar ima kip Gospe od sv. Krunice. U nišama uz glavni oltar postavljeni su kipovi Krista Svevladara i Male Terezije.

Nedjeljna je misa u 10.30, a radnim danima u 19 sati. Blagdan je 26. rujna.