KOALICIJU ZA ČOVJEČANSTVO SAVJETUJE CHELSEY YOUMAN Za zaštitu života mobilizira lokalno stanovništvo

Chelsey Youman

Chelsey Youman nacionalna je savjetnica za zakonodavstvo u organizaciji »Human Coalition« koja se bori za uklanjanje pobačaja u Americi. Aktivno se bore za prava nerođenih, za žene koje ne bi trebale birati između života i smrti svojega djeteta da bi same imale ispunjen život; za majke i očeve koji zaslužuju priliku biti roditelji i za društvo koje treba svu svoju djecu da bi živjelo i napredovalo. Diplomirala je političke znanosti na državnom sveučilištu Texas A&M i doktorirala na Southern Methodist University. Radila je kao viša savjetnica i šefica osoblja za »First Liberty Institute«, usredotočujući se na pitanja vjerske slobode i prava iz prvoga amandmana, vodila je parnice i savjetovala stotine klijenata u vezi s pravima savjesti diljem zemlje. Zalaže se za politiku i sudsku praksu koja brani pravo na život, nastoji mobilizirati i ujediniti lokalno stanovništvo kako bi ojačala zajednicu i zaštitila žene i njihovu djecu od pobačaja.