KORČULANSKI SVI SVETI Sakralni biseri u crkvi Bratovštine Dobre smrti

Otok Korčula (63) Crkva Svih svetih

Snimio: Z. Galić | Crkva Svih svetih u Korčuli

Prije nego što je osnovan grad Korčula u 13. stoljeću smatra se da je ondje postojalo antičko naselje, a na mjestu crkve Svih svetih poganski hram. Prvobitna kršćanska bogomolja podignuta je možda već u 10 st., a pouzdani podatci za crkvu na istom mjestu sežu u g. 1120.

Današnja crkva dovršena je g. 1306. za stolnicu Korčulanske biskupije koja je osnovana g. 1300. s prvim biskupom Ivanom Krušićem. Crkva je odmah predana Bratovštini Svih svetih, nazivanoj i Bratovština Dobre smrti, koja je osnovana 8. listopada 1301. Poslije baroknih preinaka u 16. i 17. st. jednobrodna crkva pravokutnoga tlocrta dobila je današnji izgled. Dva su joj ulaza iznad kojih se nalaze prazne lunete, a na pročelju ovalni barokni prozori, kamena rozeta te zvonik na preslicu s tri arkade iz g. 1750. ukrašene volutama, kerubinovom glavom, reljefima voća i trima zvonima iz g. 1926.

Današnja crkva dovršena je g. 1306. za stolnicu Korčulanske biskupije koja je osnovana g. 1300. s prvim biskupom Ivanom Krušićem. Crkva je odmah predana Bratovštini Svih svetih, nazivanoj i Bratovština Dobre smrti

Jednostavna vanjština crkve s romaničkim obilježjima skriva vrijednu postavu umjetnički oblikovane unutrašnjosti.

Na glavnom oltaru postavljena je drvena Pieta Antonija Corradinija iz g. 1723. (poklon posljednjega korčulanskoga biskupa Josipa Kosirića). Na kamenom oltaru sv. Josipa iz g. 1820. (rad Antuna Jeričevića) nalazi se pala sv. Obitelji Gaspara Ottonija, a na oltaru sv. Ane iz g. 1744., koji je prenesen iz katedrale g. 1873., stoji starija slika s prikazom sv. Ane, sv. Vinka Fererskoga i sv. Antuna Padovanskoga. Iz katedrale prenesen je i oltar sv. Križa. U crkvi je bizantsko raspelo iz 15. st. te 24 stropne slike sa središnjom slikom krunjenja Blažene Djevice Marije iz g. 1630. Na ogradi pjevališta su slike Krista i 12 apostola. Strop i pjevalište oslikao je bokeljski majstor iz Perasta Tripo Kokolja (+1713. u Korčuli), ali su slike obezvrijeđene obnovom Dominika Appija Giunija g. 1860. Najvrjednije djelo iz crkve je poliptih »Oplakivanje Krista« Blaža Jurja Trogiranina iz g. 1439. s prikazom bratima Svih svetih u adoraciji. Poliptih je smješten u Opatijsku riznicu. Kuća bratovštine nalazi se nasuprot ulaza u crkvu i u njoj je zbirka kretskih ikona iz 14./17. st.