ORAHOVAČKA UDRUGA »JAGLAC« Programi za osobe s invaliditetom

Udruga Jaglac
Đurđa Šimatović, predsjednica udruge »Jaglac«, Orahovica

Na području Orahovice u Virovitičko-podravskoj županiji od 2002. aktivno djeluje udruga »Jaglac« koja je osnovana radi pomoći osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima. Dobrovoljnim okupljanjem i organiziranjem aktivnosti osoba s invaliditetom, s naglaskom na osobe s intelektualnim teškoćama, a posebno djecu i mlade, povezuje se lokalna zajednica i njezini građani kojima je potrebna podrška. Udruga ima 143 člana, od kojih je 45 djece i mladih s teškoćama u razvoju, a zapošljava 27 djelatnika i ima aktivnu bazu od 20 volontera.

Udruga je prepoznata od lokalne zajednice te djeluje u gradskom prostoru bez naknade za najam, a dobila je na uporabu staru školu u Novoj Jošavi. Prostor je višenamjenski i služi kao volonterska točka u Virovitičko-podravskoj županiji i za provedbu dnevnih aktivnosti programa s korisnicima. Udruga ima i specijaliziran kombi za prijevoz osoba s invaliditetom (nabavljen sredstvima fondova EU-a) pa korisnici mogu sudjelovati u programskim i projektnim aktivnostima. Udruga se financira iz članarina, donacija i projekata, kojih ima nekoliko, a svi su usmjereni na pomoć osobama s invaliditetom raznim oblicima podrške poput osobnoga asistenta, psihosocijalne podrške i slično. Trogodišnjim programom koji financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku »Jaglac – moj drugi dom« 30 odraslih osoba s intelektualnim teškoćama uključuje se u razne aktivnosti, što im pomaže u uključivanju u zajednicu. Sve to znatno pridonosi kvaliteti života te omogućava iskorištavanje njihovih potencijala.

Osobna asistencija u domu korisnika omogućena je za 13 korisnika projektom EU-a »Moj asistent II« i »Moj asistent III« za ukupno 21 korisnika. Provedbom projekata omogućava se i zapošljavanje građana. Primjerice, programom »Zaželi« zaposleno je šest žena na projektu »Učim, radim, pomažem!« koje su uključene u pomaganje 30 korisnika – osoba s invaliditetom i starijih osoba.

Bogatstvo udruge su volonteri koji su uključeni u dvije vrste aktivnosti predviđene za dugotrajno volontiranje: podrška korisnicima i djelatnicima u povremenom boravku i podrška u vodstvu udruge – administrativna i pravna podrška djelatnicima, te dvije vrste aktivnosti za uključivanje kratkotrajnih volontera: sudjelovanje volontera u građevinskim radovima i javnim manifestacijama. Za svoje aktivnosti udruga je dobila i brojne nagrade.