Preskakanje iščekivanja

Foto: Shutterstock
Jer tek spoznaja onoga što još treba popraviti na sebi omogućuje ispravno djelovanje, usmjeravanje života k pravomu cilju – ostvarenju sreće, blaženstva

Kršćanska dužnost, ali i radost sastoji se u osmišljavanju stvarnosti u kojoj čovjek živi. Sebi i drugima on svjedoči kako je život puno više, dublje od onoga što se zapaža na prvu. Stoga je kršćanin svjestan da na život treba gledati u isto vrijeme i kao na cjelinu i kao na niz njegovih najneznatnijih dijelova. Život kao cjelina čovjeku daje do znanja da treba učiniti temeljni izbor, odlučiti se kamo će biti usmjeren svaki čovjekov čin, koja mu je konačna svrha. No život kao niz dijelova dovodi ga do spoznaje da sve što zapravo živi, ima, jest upravo ovaj trenutak. Da, samo ovaj tren.

Kristov učenik tu činjenicu treba si dozvati u pamet pogotovo u vrijeme adventa, došašća. Jer sve što čovjeka okružuje neprestano ga poziva na preskakanje došašća, kako bi se odmah »uživio« u Božić: reklame, pjesme, artikli u trgovačkim centrima, pa često i njemu najmiliji ljudi. Na taj način, možda i nesvjesno, čovjek je pozvan na preskakanje života, ili bar jednoga njegova bitnoga dijela – iščekivanja i osobne priprave.

Ipak, sjaj Božića ne smije zaslijepiti ljepotu došašća, ljepotu očekivanja još jedne svetkovine dolaska Božjega među one koje je za sebe stvorio. Ne treba smetnuti s uma da će i sama iščekivana radost biti tim veća što se čovjek za nju kvalitetnije pripremi, a priprava će biti tim bolja što je čovjek više ispunjen vjerom i nadom, iščekivanjem. Stoga je vrijeme došašća poželjno i idealno za čovjekov povratak samomu sebi, zalaženje u ona područja svoga nutarnjega bića koja često zanemaruje upravo zbog blještavosti vanjskoga svijeta.

Upravo je zato vrijeme došašća ispunjeno tako snažnim pozivom na kvalitetniji život, i to od ranoga jutra, bez odgađanja. Nisu li zornice veličanstven simbol koji upućuje na važnost osmišljavanja cijeloga dana? Carpe diem! Iskoristi dan! Nisu li svjetla došašća čovjeku izvrsna motivacija kako bi dopustio Gospodinu osvjetljavanje iznutra? Jer tek spoznaja onoga što još treba popraviti na sebi omogućuje ispravno djelovanje, usmjeravanje života k pravomu cilju – ostvarenju sreće, blaženstva. Neka čovjeka proživljavanje svakoga trenutka došašća dovede do sretnoga Božića!