Priručnik za pripremu parnice proglašenja ništavosti ženidbe

NOVA KNJIGA

“Priručnik za provedbu pastoralne istrage i pripremu parnice proglašenja ništavosti ženidbe” autora Lucije Boljat i Josipa Šalkovića, objavljen je u izdanju Međubiskupijskog suda prvog stupnja i Međubiskupijskog prizivnog suda u Zagrebu, a u nakladi Glasa Koncila.

Namijenjen je prvenstveno pastirima i savjetnicima kako bi pridonio provedbi što kvalitetnije pastoralne istrage, a posebno za upoznavanje situacije vjernika, vođenje savjetodavnog razgovora, pripreme parnice, razmatranja mogućnosti dokazivanja, pružanja pravne pomoći u fazi izrade tužbe, prikupljanja priloga tužbi, usmjeravanja stranke prema mjerodavnom sudu i sl.

On ne nudi niti brza niti jedinstvena rješenja jer su zaručništvo i bračni život rijetko usporedivi i ponovljivi te je stoga na pastiru i savjetniku da prepozna različite životne situacije i stavi ih u kanonsko-pravni okvir.

Podijeljen je na pet poglavlja: Poglavlje I. Vjernici pred dvojbom o valjanosti svoje ženidbe ili s uvjerenjem u njezinu ništavost; Poglavlje II. Naglasci za provedbu savjetodavnog razgovora; Poglavlje III. Smjernice za otkrivanje kanonskih razloga ništavosti ženidbe; Poglavlje IV. Postupanje u slučaju postojanja pravnog temelja za pokretanje parnice o ništavosti ženidbe; Poglavlje V. Otkrivanje pravnog temelja za razrješenje ženidbenog veza. Na kraju se donosi Dodatak s praktičnim prilozima koji mogu pomoći u savjetodavnom razgovoru i prikupljanju korisnih elemenata za moguću provedbu redovitoga ili kraćega sudskog postupka utvrđivanja ništavosti ženidbe ili za moguću provedbu nekog od postupaka kojim se razrješuje ženidbeni vez.

Priručnik, objavljen kao prva knjiga u novopokrenutoj biblioteci Pravo i pastoral, predstavlja važno sredstvo za specifično djelovanje na području obiteljskoga pastorala s rastavljenim ili razvedenim vjernicima koji dvoje o valjanosti svoje ženidbe ili su uvjereni u njezinu ništavost te svjedoči da se Crkva ne ograničava samo na zdrave kršćanske obitelji već brine i za obitelji u krizi i one koje žive u teškim i nesređenim prilikama. (vp)