Socijalno djelovanje i društvena pravda

Socijalno djelovanje i društvena pravda

Velimir Deželić mlađi (sin) (Beč 28. svibnja 1888. – Zagreb, 10. ožujka 1976.), doktor prava, književnik, urednik, novinar, lutkar, redatelj, političar, sociolog, jedan je od najistaknutijih sudionika Hrvatskoga katoličkog pokreta. Uz književno-uredničku zauzetost i profesionalni rad u državnoj upravi na socijalnim pitanjima, Deželić se posebice  istaknuo socijalnim spisima. Većinu svojih djela stilom je prilagodio  slabije obrazovanim slojevima, no isto je tako jasno prepoznatljivo njegovo izvrsno poznavanje svjetske socijalno-ekonomske literature i socijalne doktrine Katoličke Crkve. Polazeći od premise da karitativni rad nije socijalna politika, za obnovu socijalnog poretka prihvaća konkretne prijedloge iz enciklike Quadragesimo anno i rješenje vidi u korporativnom (staleško-zadružnom) uređenju ljudskog društva, oslobađanju proleterstva od vlastite zle kobi i čuvanju srednjeg staleža.