ŠTO JEST – JEST Pokušaji pomaganja u iznalaženju puta u sretnije društvo nisu »miješanje u politiku«

Snimio: B. Čović

Uopćena izjašnjavanja političara o gospodarskim i socijalnim prilikama, pa i o teškoćama, ne rješavaju probleme. Često je to pokušaj opravdavanja vlastitih promašaja. To vrijedi kako za one na vlasti tako i za oporbu. Ipak oni iz oporbe bolje rasvjetljavaju štetnost pojedinih promašaja. Nažalost to u mnogo slučajeva postaje način medijskoga zabavljanja javnosti. Zato je dobro ako građani znaju prepoznati modu zabavljanja javnosti.

Uobičajeno je da kada govore o tuđim nedostatcima, političari budu uvjerljivi i u pravilu im se može vjerovati. No kada govore o sebi, prevladava subjektivnost i teško im je vjerovati. Građani trebaju znati činjenice i ispravno ih prosuđivati.

Nažalost spoznaja ozbiljnosti i težine činjenica ne rješava njihove probleme pa sve manje vjeruju političarima, čija neslaganja doživljavaju kao borbu za vlast. To nepovjerenje prelazi i na odnose među građanima, a to se najbolje vidjelo tijekom trajanja korone. Mnogi nisu vjerovali nikomu, posebice glede obveze cijepljenja i nošenja maski, kao i prihvaćanja ostalih mjera.

U tako stvorenu raspoloženju Crkva ima važnu i odgovornu ulogu u odgoju i formiranju stajališta svojih vjernika, odnosno građana, jer nije uključena u bitku za vlast pa je očuvala svoje dostojanstvo i status objektivnoga promatrača, kojega vjernici osluškuju i prihvaćaju, pa je u tom svojstvu i njezino veliko značenje kao objektivnoga sudionika u stvaranju javnoga mišljenja. Međutim, pokušava se to neutralizirati prigovorima da se Crkva ne smije baviti politikom.

Često nikakve općeljudske vrijednosti, pa čak ni moral ni vjera, ne sprječavaju pojedince, pa ni političare, u nagonu za lopovlukom. U nekih se političara pojavljuje uvjerenje da unatoč dokazanim promašajima, osobito korupciji, i dalje očekuju povjerenje građana

Nameće se pitanje kako Crkva treba odgovarati na tendenciju umanjivanja njezina odgojnoga, moralnoga i društvenoga utjecaja na vjernike. Dakle stavlja ju se u obranaški položaj u kojem ona nešto iznosi samo kao odgovore na napade, koji su uglavnom uopćeni i neodređeni. Treba vjernicima izravno i jasno govoriti o konkretnim nepravdama. Prosječni će građani to bolje razumjeti i biti poticani na stvaranje vlastitih vrijednosnih i moralnih sudova.

Zato se zapažanja i primjedbe o nepoštovanju određenih načela u međuljudskim odnosima ili odnosima struktura vlasti i građana ili u društvenim institucijama moraju uvijek odnositi na konkretnu situaciju, razumljivu građanima.

Međutim, za takvo izravno izjašnjavanje potrebno je dobro poznavanje područja i problema pojedine društvene pojave. U Hrvatskoj je uobičajeno da sve probleme u javnim medijima najčešće objašnjavaju novinari u ulogama sociologa ili politologa, neovisno o tome radi li se o pravnom, ekonomskom, medicinskom, teološkom ili nekom drugom području. Izbjegava se argumentirano i stručno suočavanje sa stvarnim životnim činjenicama i situacijama.

Tako na primjer izjave pojedinih dužnosnika bez straha od reagiranja javnosti i društvenih institucija pokazuju pomanjkanje osnovnih mjerila poštenja, kao da su došli iz nekoga drugoga nama nepoznata svijeta. Smatraju da bezosjećajnost ide uz funkciju, ali ne prihvaćaju istodobno i odgovornost. Stvara se dojam da smo svi skloni prihvaćati lopove i kradljivce iako to nije točno.

Boriti se za istinu i društvenu pravednost

Često nikakve općeljudske vrijednosti, pa čak ni moral ni vjera, ne sprječavaju pojedince, pa ni političare, u nagonu za lopovlukom. U nekih se političara pojavljuje uvjerenje da unatoč dokazanim promašajima, osobito korupciji, i dalje očekuju povjerenje građana. Bez straha, ponovno se natječu na izborima i na opće zgražanje neki i pobjeđuju. Takve pojave treba podvrgavati kritici, kako s gledišta opće humanosti tako i s vjerskoga stajališta, a građanima i vjernicima preostaje neizvjesnost o tome što mogu očekivati u budućnosti od takvih dužnosnika. Njihova je tipična izjava: »Za mene je povjerenje birača najveće bogatstvo koje imam.«

Nakon takvih izjava i shvaćanja, osim zapanjenosti, mnogima preostaje samo strah od budućnosti koja ih očekuje ako takva shvaćanja međuljudskih odnosa, morala i poštenja u društvu budu učestalija.

Od politike se očekuje da vodi i stvara takvu državu koju će ljudi voljeti kao svoju, koja im jamči civilizirana i građanska pravila ponašanja, uređena zakonima i općim moralom i vjerom, a ne da osjećaju smrtni strah u svojoj državi. Prigovaranje takvim pojavama obveza je svih, a osobito vjernika, te se to ne može smatrati uplitanjem u politiku, nego pokušajem pomaganja u iznalaženju puta u sretnije društvo.

Zato se svatko u svojem području djelovanja i utjecaja mora i treba boriti za istinu i društvenu pravednost, uvijek i odmah izjašnjavati o određenim pojavama, pa čak i uz rizik da koji put zbog krive informacije donese i pogrješnu prosudbu. Priznavanjem pogrješke ili zablude ne gubi se vjerodostojnost ni ugled, a ni autoritet.

Suradnja s društvenim i političkim institucijama treba biti uobičajen način društvenoga komuniciranja. Stoga nisu prihvatljiva, a ni uvjerljiva javna upućivanja poruka da je analiziranje i izjašnjavanje o društvenim pojavama i nepravdama miješanje Crkve u politiku.