SVETCI I ČISTUNCI Higijena srca

Božje bi odredbe i zamisli trebale biti ipak iznad ljudskih! A to nisi našao kod optužitelja svojih učenika. »Ništa što izvana ulazi u čovjeka ne može ga onečistiti, nego što iz čovjeka izlazi – to ga onečišćuje.« Ti nisi protiv pranja ruku! Nisi zagovornik nehigijene i nečistoće! Ti si veliki borac za higijenu srca! Higijena srca?! Da, higijena srca! Srce je važno za život. Ako je srce zdravo, zdrav je čovjek. Tada neće iz njega izlaziti »zle namisli, bludništva, krađe, ubojstva, preljubi, lakomstva,  opakosti, prijevara, razuzdanost, zlo oko, psovka, uznositost, bezumlje.« Ta zla izlaze iz srca i onečišćuju čovjeka. I tako si od prljavih ruku došao do srca koje može biti prljavo, nečisto. A takvo srce može čovjeka zauvijek uništiti. Kada se uhvatim da su mi važniji neki moji stavovi, a ne moj bližnji i njegova životna situacija, sjetim se gladnih apostola, njihovih prljavih ruku i prašine farizeja i pismoznanaca, svega toga, pa djelujem na radost drugih oko sebe, ali i na radost sebe samoga!

Iz knjige dr. Josipa Šimunovića »Zarađeno nebo«;
Meditacije uz evanđelja za godinu B

Autorova novoobjavljena razmatranja nad evanđeljima za vrijeme kroz godinu
sabrana su u knjigama »Isuse, ti si put!« (od 1. do 11. tjedna) i »Isuse, ti si istina!«
(od 12. do 23. tjedna), u izdanju Glasa Koncila.