KRUH ZA ŽIVOT Darovana ljubav za svakog čovjeka

Snimio: M. Čobanović

»Ja sam kruh života. Tko dolazi k meni, ne će ogladnjeti; tko vjeruje u mene neće ožednjeti nikada.« Slušam Tvoje riječi i razmišljam… Za moje danas i za moje sutra, za moje strahove i nesigurnosti, za moje radosti i uspjehe, potreban si mi Ti, Isuse, Kruše života. Cijeli se moj život treba hraniti Tobom, Kruhom života, kako bih svoj život proživio onako kako Ti to hoćeš. Ti si Kruh koji snagu daje i onda kada mislim da uopće nemam snage ni za što. Ti si Kruh koji radost daje u svakom trenutku darovanog života, premda život nije uvijek radost. Ti si Kruh života, darovana ljubav svakom čovjeku, da svatko osjeti kako ga Bog neizmjerno voli.

Ti si Kruh života od kojega jednostavno ja postajem sve više i više ono što trebam biti – čovjek stvoren na sliku Boga živoga!

Iz knjige dr. Josipa Šimunovića »Zarađeno nebo«;
Meditacije uz evanđelja za godinu B

Autorova novoobjavljena razmatranja nad evanđeljima za vrijeme kroz godinu
sabrana su u knjigama »Isuse, ti si put!« (od 1. do 11. tjedna) i »Isuse, ti si istina!«
(od 12. do 23. tjedna), u izdanju Glasa Koncila.