ČUVARICA SPOMENA NA KAPELU IZ 13. STOLJEĆA Crkva Presvetoga Trojstva u Blatu

Otok Korčula (13)

Snimio: Z. Galić | Crkva Presvetoga Trojstva u Blatu

Na sjeveroistočnoj strani Blata između stambenih zgrada nalazi se crkvica izgrađena na temeljima starije kapelice. Prema oporuci svećenika Jurja Miroševića iz 17. st. poznato je da se na istom mjestu nalazila kapelica Presvetoga Trojstva. Kako je taj naslovnik, kao i sveti Križ, najučestaliji kod ranih hrvatskih crkava, pretpostavljeno je njezino datiranje u 13. ili 14. st., odnosno u vrijeme intenzivne gradnje malih crkava u Blatu. Od temelja kapelice nije ništa očuvano. Oporukom svećenika Jurja Miroševića ostavljena su sredstva za podizanje nove crkve na istom mjestu.

Crkvica Presvetoga Trojstva izgrađena je g. 1687. Na začelnom zidu postavljen je vrijedan zaštićeni drveni retabl i antipendij sa slikom na kojoj je prikazano Presveto Trojstvo i likovi sv. Lucije i sv. Lovre. Oltarnu sliku zatvaraju dva profilirana stupa bogatih kapitela s lisnim motivima na koje se oslanja otvorena atika u kojoj se nalazi manja slika. Oduvijek se kod crkve slavi blagdan sv. Lucije 13. prosinca te je puk naziva i prema toj svetici.

Crkva je građena od pravilno tesanih blokova kamena na padini brda tako da joj se jedna bočna strana nalazi do gornje, a druga je strana produžena sve do visine donje ulice. Ispred plošnoga pročelja, koje završava kamenom jednostrukom preslicom i zvonom, izgrađen je od kamena mali nenatkriveni ograđeni prostor s vratima. Iznad četvrtastih baroknih vrata, s jednostavno izvedenim kamenim okvirom i dva istovjetna bočna prozora, postavljena je osmolisna rozeta. Na građevini se nalazi samo jedan elipsasti bočni prozor s njezine južne strane. Unutrašnjost je bez ukrasa, a na zidni se vijenac oslanja šiljasti (bačvasti) strop.