DARUVARSKI PRIMJER HUMANOSTI Šest desetljeća potpore slijepima i slabovidnima

Udruga slijepih Daruvar
Damir Bokun, predsjednik Udruge slijepih Daruvar

Više od šest desetljeća, točnije od 1956. godine na području Daruvara djeluje Udruga slijepih koja je osnovana s ciljem pomoći slijepim osobama i osobama s malim ostatkom vida do 0,5 posto. Tijekom godina kroz udrugu je prošlo 558 članova koji su dali svoj doprinos u predlaganju potrebnih promjena u lokalnoj zajednici i društvu za poboljšanja uvjeta kvalitete života slijepih osoba, a također su u udruzi kroz druženja ostvarili podršku i razumijevanje u teškoćama svakodnevnoga života. Udruga ima 68 članova, koji su uglavnom starije životne dobi, to jest oko 70 posto članova starije je od 65 godina, a k tomu žive u ruralnim sredinama te u udaljenim gradovima Grubišnom Polju i Garešnici. Materijalnu pomoć i druge vrste pomoći udruga ostvaruje suradnjom s gradovima, općinama i centrima za socijalnu skrb.

Udruga slijepih Daruvar zapošljava 10 pomoćnika u nastavi za 12 učenika s područja Daruvara, Garešnice i Đulovca. Od 2013. godine uključena je u projekt u kojem se slijepim korisnicima pruža usluga videćega pratitelja koji je na raspolaganju svim članovima kako bi se olakšalo slijepoj osobi snalaženje u svakodnevnom životu. Videći pratitelj pruža usluge asistencije slijepoj osobi u svim situacijama u kojima je vid nuždan, na primjer u čitanju i ispunjavanju dokumenata, pomoć u pratnji, u raznim aktivnostima poput odlaska u trgovinu, liječniku i raznim institucijama, kao i pohađanju kulturnih događanja. Kako bi omogućila svojim članovima bogatije sadržaje, udruga pokreće projekte prema lokalnoj upravi, Gradu Daruvaru i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Osim toga, partnerska je udruga u projektu »Zaželi« – programu zapošljavanja žena koje su uključene u pomoć u kući osobama s invaliditetom, starijima i nemoćnima.

Udruga je osnažila svoje djelovanje učlanjenjem u Zajednicu udruga osoba s invaliditetom Daruvar s kojom radi na poboljšanju uvjeta osoba s invaliditetom. Nadalje, članica je Hrvatskoga saveza slijepih u kojem svaka udruga ima predstavnika u skupštini. Ondje se provode razne aktivnosti kojima je cilj promicanje i provedba izjednačavanja prava i mogućnosti slijepih i osoba u društvu. U udruzi osim rada i druženja postoje i aktivni športaši koji postižu značajne rezultate na regionalnoj i državnoj razini u elektroničkom pikadu za slijepe.