DR. ROMANA LEKIĆ, STRUČNJAKINJA U TURIZMU Turizam se umjesto kapitala ponovno treba pozabaviti ljudima

Dr. Romana Lekić

Dolaskom prvoga srpanjskoga vikenda Hrvatska je opet postala turistička »meka« koja već u predsezoni bilježi pozitivne rezultate te privlači brojne domaće i inozemne turističke goste. No početak sezone obilježio je nedostatak radne snage pa smo o turizmu kao propulzivnom sektoru u smislu očuvanja lokalne zajednice i okruženja sugovornicu pronašli u dr. Romani Lekić, pročelnici Odjela za turizam na Visokoj školi za komunikacijski menadžment »Edward Bernays« u Zagrebu. Dugi niz godina radi kao konzultant za područje turizma i kulture te surađuje s mnogim strukovnim udrugama u Hrvatskoj i inozemstvu.

»Prostor strujanja« domaćina i gostiju
Iz turističkoga sektora dolaze vijesti o velikim investicijama u luksuzne hotele na Jadranu, no većina prosječnoga stanovništva ne može si priuštiti takvu vrstu odmora. Treba li se pribojavati da Hrvati uskoro ne će u ljetnim mjesecima provoditi odmor u vlastitoj zemlji?
Turistička politika u Hrvatskoj treba prepoznati važnost autentičnoga i drukčijega doživljaja i iskustva, vrijednost nematerijalne baštine jer nam je tradicijska baština potencijalna turistička atrakcija i dobra i unosna poslovna prilika.

DR. LEKIĆ: To je danak globalizacije i kapitalizma pa se tomu ne treba čuditi. Imamo primjere takvoga tipa neokolonizacije u mnogim turističkim odredištima u svijetu gdje je domaće stanovništvo ponekad doslovno moralo otići jer nije moglo više opstati u takvim novim okolnostima. Često privatni interesi u turizmu nisu interesi većine ni interesi lokalne zajednice. Kada se već dopuštaju i potiču takve velike investicije i ulazak luksuznih hotela i brendova, smatram da turističko odredište svojim sadržajima i ostalom ponudom treba isto doživjeti transformaciju. Tu mislim na uređenje atrakcija, muzeja, suvenirnica koje trebaju biti s umjetničkim i autohtonim suvenirima, luksuznim dućanima i restoranima s vrhunskom gastronomijom, vinotekama, prvoklasnom uslugom, turističkim vodičima i animatorima. Turističko odredište samo po sebi jest proizvod, a to mislim u kontekstu geografske jedinice unutar koje postoje različiti proizvodi koji se mogu kupiti i iskusiti i povezuje ih zajednička atmosfera kao »prostor mjesta« prožet »prostorom strujanja« domaćina i gostiju koji udruženi stvaraju i konzumiraju turistički proizvod. Na taj način turističko je odredište proizvod koji može podrazumijevati ukupni turistički doživljaj koji obuhvaća kombinaciju svih usluga koje turisti konzumiraju od trenutka kada odu iz mjesta stalnoga boravka do trenutka kada se vrate kući.

Destinacije postaju sve sličnije i srodnije
Koliko se u takvim oblicima smještaja poput velikih hotela Hrvatska može izdvojiti svojim posebnostima i ponudom koja je karakteristična za naše podneblje?

DR. LEKIĆ: Većina turističkih odredišta u Hrvatskoj potpala je pod utjecaj globalne turističke kulture koja svojim standardnim proizvodima zamjenjuje tradicionalne lokalne kulture i tako umanjuje posebnost turističkoga odredišta. Globalizacija koja manipulira lokalnom kulturom uništava upravo one odlike turizma koje potiču ljude na putovanje. Takvih primjera ima i u Hrvatskoj jer turistička odredišta postaju sve sličnija i srodnija te počinju nalikovati jedno na drugo pa turisti počinju tražiti doživljaj koji je autentičan i drukčiji. Lokalno stanovništvo još nije shvatilo ili mu se nije dala dovoljna prilika da mora predano sudjelovati ne samo u pružanju usluga posjetiteljima, nego i u turističkoj konzumaciji mjesta; mještani bi trebali moći vidjeti mjesto očima turista; moraju ga cijeniti i biti s njim u interakciji kao i turisti. Ako pretvorimo turističko odredište u luksuzni »resort« koji je ponekad i fizičkom ogradom odvojen od lokalne zajednice, gubi se ta energetska spona između domaćina i gosta koja je u prirodi gostoljubivosti.

Apostrofirati kulturni turizam
Je li pristup sektoru turizma planski ili stihijski? Kakav turizam trebamo razvijati?
Većina turističkih odredišta u Hrvatskoj potpala je pod utjecaj globalne turističke kulture koja svojim standardnim proizvodima zamjenjuje tradicionalne lokalne kulture i tako umanjuje posebnost turističkoga odredišta. Globalizacija koja manipulira lokalnom kulturom uništava upravo one odlike turizma koje potiču ljude na putovanje. Takvih primjera ima i u Hrvatskoj.

DR. LEKIĆ: Hrvatska turistička teorija i praksa, dugo godina pod pritiskom preživljavanja, uglavnom je bila orijentirana na kratkoročne aktivnosti. U takvu ozračju moguće turističke privlačnosti kao osnovica dugoročnoga razvoja turizma ostajale su na rubu turističkih istraživanja, prepoznavanja i zaštite od neracionalnoga iskorištavanja ili čak uništenja. Zbog prirode kulturno-turističkoga proizvoda, koji se gotovo istodobno proizvodi i troši u turističkom doživljaju, razvoj proizvoda turizma valja smatrati ne samo upravljačkim procesom, nego i kulturnom sintezom. Tu ću posebno apostrofirati kulturni turizam čiji je razvoj bitan jer omogućuje prenošenje znanja o tržištu kulture i turizma te spoznaju kako održati korak s kulturnim i ideološkim promjenama koje su nastupile ulaskom Hrvatske u EU. Novi oblici smještaja kao mali tematski kampovi koji su ujedno tematski parkovi, obiteljski hoteli, mali tematski hoteli, »heritage« hoteli, dizajn-hoteli, »bike friendly«, »pet friendly«, »eko friendly«, raspršeni hoteli koji su istodobno turističke atrakcije upravo su ono što Hrvatskoj treba i takav oblik kroz obiteljsko poduzetništvo i kreativne industrije treba poticati jer su takvi hoteli fleksibilniji, bolje surađuju s lokalnom zajednicom, poštuju lokalni kolorit i posebnosti. Obnova starih zapuštenih građevina koje imaju »dušu« i svoju priču smjer je u kojem bi se trebalo ići. Imamo odličan primjer Maškovića hana na Vranskom jezeru koji je pokazao kako treba izgledati hotel-muzej s pričom napravljenom »in situ«.

Što bi onda trebalo mijenjati?

DR. LEKIĆ: Turistička politika u Hrvatskoj treba prepoznati važnost autentičnoga i drukčijega doživljaja i iskustva, tu bih kao antropolog istaknula i vrijednost nematerijalne baštine jer nam je tradicijska baština potencijalna turistička atrakcija i dobra i unosna poslovna prilika. Konkretno poplava obiteljskoga smještaja na štetu otvaranja malih obiteljskih i tematskih hotela s pričom posljedica je porezne politike. Na krevet koji se iznajmljuje mali je porez u odnosu na ono što sve hotelijeri trebaju napraviti i poštovati. Nadalje, tu je i stopa PDV-a koja se stalno mijenja i dovodi do nesigurnosti posljednjih nekoliko godina, slabo plaćena i tretirana radna snaga u turizmu.

Ima turista, ali nema educiranih radnika
Uoči ovogodišnje sezone spominjao se problem nedostatka radne snage, a i komentari gostiju idu u smjeru hvaljenja smještaja, no nezadovoljstva uslugom zbog nedovoljnoga i nestručnoga osoblja. Kako doskočiti tomu izazovu, je li »uvoz« radne snage rješenje?
DR. LEKIĆ: Uvoz radne snage samo je »gašenje požara« i trebalo se paziti da do požara ne dođe. Godinama se upozorava da će se dogoditi ovo što nam se događa, a to je da imamo turiste, ali nemamo onih koji će nam raditi u turizmu. Još prije ulaska u EU upozoravalo se na taj problem i u Strategiji razvoja turizma to je detektirano i apostrofirano kao važan stup razvoja u turizmu. Novi studiji i programi obrazovanja – pa i naš novi studij »Menadžment i marketing turističke destinacije« i »Upravljanje doživljajem u turizmu« mjere su koje trebaju iznjedriti educirane i samosvjesne kreativne mlade ljude koji će biti nositelji promjena. Tu su i mnogobrojne edukacije i programi cjeloživotnoga obrazovanja. Ministarstvo turizma nema čarobni štapić i radi se o sustavnom procesu u kojem treba sudjelovati više ministarstava i zajednički donijeti odluku što i kako napraviti. U zapošljavanju trebala bi se dati prednost domaćemu stanovništvu i stimulirati ga adekvatnim plaćama i ostalim bonusima. Sponzoriranjem i stipendijama hoteli i restorani trebali bi mlade ljude »vrbovati« već u srednjim školama. Treba stimulirati obiteljsko poduzetništvo i povezivanje s kreativnim industrijama i prestati govoriti da je poduzetništvo rentijerstvo. Iznajmljivanje apartmana nije poduzetništvo. Otvaranje dućana s kič-proizvodima nije poduzetništvo, otvaranje kafića s plastičnim stolcima i lošim kavama koje se skupo naplaćuju nije poduzetništvo… Odrasla sam u Opatiji koja je imala vrhunske škole za konobare i kuhare, tu su bili i slastičari, pekari, mesari i svi oni koji su potrebni da sektor hrane i pića u hotelijerstvu i ugostiteljstvu skladno funkcionira. U moje vrijeme djetinjstva pravi konobari bili su visoko educirani i znali su jezike i oblike posluživanja. Nije se moglo dogoditi da u kvalitetnom restoranu ili hotelu radi konobar koji nije znao sljubljivati vino i hranu i koji nije poznavao domaća vina! Kvalitetni su kuhari oni koji omogućavaju kontinuitet poslovanja, a gastronomija i kulinarstvo su umjetnost i trebali bi biti među strateškim odrednicama našega turizma. Isto tako položaj turističkih vodiča i animatora i odnos prema njima treba se promijeniti. Turističko vođenje jest autorski umjetnički izričaj i treba ga se drugačije tretirati. Tako će i vodiči biti u prilici postati producenti i kreatori tematskih tura, kostimiranih razgleda i inovativnih pristupa u interpretaciji.

 

Više novca uz manje ekološke štete
Turizam je jedan od stupova hrvatske ekonomije, posljednje su sezone proglašavane rekordnima… No može li se uspjeh u turističkom sektoru gledati samo po broju posjetitelja i noćenja?

DR. LEKIĆ: Održivi je turizam put postizanja ravnoteže između mogućnosti rasta turizma i potreba za očuvanjem resursne osnove. Unatoč svim njegovim usponima i padovima, turizam, kako vidimo, strahovito raste, nadilazeći ozbiljne pritiske i prijetnje terorizma, religijskoga fundamentalizma, energetske krize i gospodarske recesije. Turizam je postao gotovo neizbježan. A da bi se s njime živjelo u skladu, dobrim se stranama turizma treba pažljivo koristiti i u humanističkom i ekocentričnom smislu. Sa svim svojim prirođenim slabostima turizam vrlo često djeluje samoubilački te mu je za odgovarajući razvoj potreban obrambeni mehanizam. Turističko tržište raste zbog utjecaja globalizacije, demografskih promjena, tehnologije, socijalne mobilnosti i rasta BDP-a u tranzicijskim državama. Samim tim povećava se ukupni tržišni volumen diskrecijske potrošnje. Prosječan broj putovanja na godinu raste, a povećava se i broj razloga za turistička putovanja. Naposljetku, što je i najvažnije, zbog toga što se kao dominantan motiv putovanja suvremenih turista sve više ističe stjecanje novih, neponovljivih i unikatnih iskustava ubrzano raste ponuda sve većega broja turističkih proizvoda zasnovanih na filozofiji »ekonomije doživljaja«, u kojima se događa specifičan odnos razmjena vrijednosti za novac te za koje vrijede potpuno nova pravila igre. To je prostor gdje se Hrvatska treba naći i gdje se trebamo odmaknuti od brojenja noćenja i kreveta. Treba zarađivati više novca uz zadovoljstvo lokalne zajednice i gostiju i uz manje ekološke štete tijekom cijele godine. To ja stvaran recept za uspjeh jer je provjeren!

Pretvaranje baštine, a i samih lokaliteta u objekt prodaje pripada srži kapitalističkoga procesa, pretvarajući ono što je nekoć bilo besplatno i nepovezano s novcem u nešto što ovisi i eksplicitno se usredotočuje na novčanu razmjenu. Riječ komodifikacija sve češće se upotrebljava i u Hrvatskoj, a označava proces preobrazbe u objekt prodaje.

Biti više od promatrača
Koliko se Hrvatska od masovnoga turizma uspjela okrenuti prema turizmu novoga doba o kojem govorite? Na kome je odgovornost za poboljšanje u kontekstu održivosti turizma, na turoperatorima, državi ili lokalnoj zajednici?
Imamo primjere u mnogim turističkim odredištima u svijetu gdje je domaće stanovništvo ponekad doslovno moralo otići jer nije moglo više opstati u takvim novim okolnostima. Često privatni interesi u turizmu nisu interesi većine ni interesi lokalne zajednice. To je danak globalizacije i kapitalizma pa se tomu ne treba čuditi.

DR. LEKIĆ: Tijekom više godina turizam je slijedio industrijski obrazac. Odmah nakon otkrivanja turističke aktivnosti postale su predmetom vlastitih pravila. Iako je masovni turizam i dalje dominantan, sadašnji porast alternativnih oblika turizma pokazuje da postoje i drukčiji zahtjevi potrošača te da se njihove potrebe mogu zadovoljiti. S toga stajališta turizam se ponovno treba pozabaviti ljudima i staviti čovjeka u središte turističkoga sustava. Sve više jača svijest o potrebi razvijanja boljega turizma, jednake koristi i pristupa te odgovornosti. Putnici su sada motivirani željom da upoznaju kulturu drukčiju od vlastite u mjestu koje se ne može zamijeniti bilo kojim drugim turističkim odredištem. Gostoljubivost u pravom smislu te riječi dopušta gostu određen stupanj bliskosti s domaćinom, prirodnom i kulturnom sredinom. Bit turizma jest da posjetitelj traži socijalne kontakte koji su iskreni, pa čak i prisni u sredini koja je neobična i privlačna. Znači zajednički – i turoperatori, i hotelijeri, i ugostitelji, i turistički vodiči, i svi ostali dionici – trebaju omogućiti da turisti budu više od promatrača i da postanu stvarni akteri svoga putovanja uspostavljajući socijalni kontakt s lokalnim stanovništvom. Tu nastupa destinacijski menadžment u toj razmjeni jer i turist je prenositelj vlastitoga duha i kulture, omogućuje bolje međusobno razumijevanje. Prepoznavanje društvene prirode turističkoga proizvoda, a ne samo kao prilike za laku i brzu zaradu, također je važno zbog lokalne zajednice jer ona ima važnu ulogu u kreiranju turističkih proizvoda koji su društveno i kulturno održivi.

Nove tržišne niše već su otvorene
Ide li Hrvatska u smjeru razvoja održiva turizma? Koje bismo mjere konkretno trebali zazvati u Hrvatskoj?

DR. LEKIĆ: Ako smo spremni na istinsku promjenu, moram naglasiti da je turizam dinamičan fenomen, on nije samo ekonomska grana kako ga često krivo svrstavaju, posebice mediji. Turistički proizvod stalno kreiraju različiti sudionici procesa njegove proizvodnje i potrošnje. To je proces koji ostvaruje potencijale u multikulturnom, lokalnom i globalnom okružju, što omogućuje bolje razumijevanje prirode turističkoga proizvoda, ukupnoga iskustva te njegove veze sa stvaranjem predodžbe potrošača o samom sebi, svojim društvenim odnosima i svakodnevnom životu. To nam nudi mogućnosti kojima trebamo krenuti sustavno i prema cjelogodišnjemu turizmu. Nove su nam tržišne niše naveliko već otvorene, tu su i nove skupine turista kao što su »lohas-turisti«. To su korisnici koji vode zdrav i održiv životni stil: novi poželjni klijenti, izvrsno educirani, zdravstveno osviješteni, fokusirani na osobno zdravlje, rekreaciju, održivost kulturne zajednice i okoliša, osobni razvoj i održiv životni stil, dobrostojeći, iskusni putnici. U posljednjih nekoliko godina ostvaren je znatan rast u vjerskom turizmu, osobito s preporodom hodočašća vezanih uz važna svetišta, te rast u sferi duhovnoga turizma općenito. Procjenjuje se da više od 250 milijuna hodočasnika poduzima turistička putovanja svake godine i duhovni je turizam Svjetska turistička organizacija identificirala kao jedno od najbrže rastućih segmenata. Za Hrvatsku kao marijansku zemlju s mnogo hodočasničkih odredišta to je velika prilika. Duhovni turizam u kombinaciji s »wellnesom« i prirodnim ljepotama otvara novu platformu za turizam izvan ljetne sezone.

Pretjerani posjetitelji u ljetnim mjesecima
Što se treba poduzeti da bi se atraktivnost turističkih odredišta očuvala i zaštitila od prekomjernih posjetitelja? Često se govori o Dubrovniku i prenapučenosti turista s kruzera… Kako na pravi način upravljati posjetiteljima i destinacijama?

DR. LEKIĆ: Postoje prokušane i uspješne metode, ali ih samo treba primijeniti. Znamo svi u turizmu što je nosivi kapacitet i kako se on izračunava. Jasno je i glasno već rečeno da u Dubrovniku i još nekim našim turističkim odredištima na obali imamo problem pretjeranih posjetitelja u ljetnim mjesecima. Metoda upravljanja posjetiteljima i izrade strategija razgleda atrakcija i gradova postoje i uspješno se primjenjuju. Da navedem samo primjer koji je dr. Eduard Kušen s Instituta za turizam radio sa svojim stručnim timom u Nacionalnom parku Krka. Nakon desetak godina sustavnoga provođenja strategije znatno je smanjen pritisak na ključne atrakcije i planskom i promišljenom izgradnjom novih atrakcija na dosad nedovoljno poznatim dijelovima NP Krka te otvaranjem novih ulaza, novim manifestacijama izvan sezone i drugim akcijama sa sigurnošću se pokazuje da je strategija uspjela. Drugi primjer dobre strategije upravljanja posjetiteljima je »Advent u Zagrebu« gdje je područje manifestacije kroz tematske sadržaje s pričom raspodijeljeno na veći prostor i na Gornji grad.