Glas Koncila br. 19/2017

INTERVJU: VIRGINIA CODA NUNZIANTE
»Bit ćemo ujedinjeni s hrvatskim građanima u Hodu za život«
KOMISIJE »JUSTITIA ET PAX« ZAJEDNO
Katolici u BiH fizički najugroženiji dio Crkve u cijeloj Europi
KOMENTAR
Hrvatska vapi za oslobođenjem
ZAPAŽANJA
Ljubav i sreća mjere se nekim drugim . . .

Ovaj sadržaj je vidljiv samo pretplatnicima na digitalno izdanje  Glasa Koncila