INOVACIJA IZ MEĐIMURJA Osobe s invaliditetom kao volonteri

Snimila: J. Pavić | Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije (DOSTI)
Miljenka Radović, predsjednica Društva osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije (DOSTI)

Više od tri desetljeća, točnije od 1996. godine, u Čakovcu djeluje Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom (DOSTI). Danas ga čini gotovo 700 članova, i to osoba s invaliditetom različitih dobnih skupina s područja čitave Međimurske županije, a ima 72 zaposlene osobe. U svojem radu usmjereno je na razne vrste pomoći i potpore osobama s invaliditetom, ali i na uključivanje osoba s invaliditetom u različita područja društvenoga života: javno, političko i obrazovno, kao i na tržište rada te u rekreaciju, šport i razonodu. Projektom »Za bolji život III« osiguravaju se usluge osobne asistencije onima koji imaju najtežu vrstu i stupanj tjelesnoga oštećenja. Aktivnostima pomoći u oblačenju, hranjenju, osobnoj higijeni, kućanskim poslovima i slično za 17 korisnika omogućen je kvalitetniji život u njihovu domu i veća mobilnost. Nadalje, u sklopu projekta »Želim – pomoć dijelim« pruža se usluga pomoći u kući za osobe kojima je takva vrsta usluge prijeko potrebna radi olakšavanja života, ali i prerane institucionalizacije. Taj projekt provodi se za 111 osoba s invaliditetom, starijih osoba i ostalih osoba u potrebi diljem Međimurske županije.

Društvo pruža i uslugu prijevoza osoba s invaliditetom i starijih, teže pokretnih osoba, čime se pokušava riješiti jedan od osnovnih problema uključivanja osoba s invaliditetom u život zajednice. To je posebno važno u ruralnim sredinama u kojim nije prilagođen javni prijevoz te je prijevoz kombijima nasušna potreba. DOSTI već šest godina organizira poludnevni boravak u kojem se okupljaju korisnici, slobodno vrijeme organizirano je i radom u kreativnim radionicama. Korisnicima poludnevnoga boravka osiguran je prijevoz do sjedišta udruge. Interes za socijalne usluge poludnevnoga boravka je velik, ali na žalost zbog prostornih mogućnosti društvo ne može zadovoljiti potrebu svih zainteresiranih.

DOSTI intenzivno radi i na uključivanju osoba s invaliditetom na tržište rada. Osiguravaju se različite edukacije vezano uz jačanje stručnih kompetencija, prekvalifikacije te različite aktivnosti za nezaposlene osobe s invaliditetom. Društvo se ponaša i kao poslodavac, zapošljava osobe s invaliditetom, pruža im priliku da ostvare svoje osnovno ljudsko pravo, pravo na rad. Inovativnost društva također je uključivanje osoba s invaliditetom u volonterske aktivnosti, tzv. inkluzivno volontiranje, čime se stvara nova slika o osobama s invaliditetom. Osobe s invaliditetom pomažu drugim ranjivim i/ili ranjivijim skupinama. To više nisu bespomoćne osobe koje trebaju tuđu pomoć, nego se i one uključuju u život svoje lokalne zajednice. Tom inovativnom uslugom višestruko se pridonosi rušenju ustaljenih predrasuda o osobama s invaliditetom kao nemoćnim i pasivnim pripadnicima zajednice, a istodobno ih se osobno osnažuje. Prvi korak u inkluzivnom volontiranju napravljen je u zajednici Dnevni boravak djece »Dr. Antun Bogdan« Čakovec Caritasa Varaždinske biskupije.