KARLOVAČKA UDRUGA ZA DJECU »ZVONČIĆI« Široka lepeza stručne pomoći

Karlovačka udruga za djecu »Zvončići«
Snježana Čop, predsjednica udruge za djecu s teškoćama u razvoju »Zvončići«, Karlovac

Karlovačka udruga za djecu s teškoćama u razvoju »Zvončići« započela je s aktivnostima vezanim za djecu s autizmom, ali budući da su se javljali za pomoć i roditelji djece s drugim teškoćama u razvoju, udruga je proširila svoj rad. Aktivnosti su započele osiguravanjem asistenata u vrtićima i školama, a te aktivnosti danas ostvaruju osnivači škola. Udruga je organizirala humanitarne akcije za omogućavanje plaćanja kvalitetne terapije djeci s teškoćama. Nakon kupljenoga logopedskoga seta osigurano je školovanje terapeuta za senzornu integraciju kojega nije bilo u Karlovačkoj županiji. Udruga je platila edukaciju terapeuta (20 000 kn) u trajanju od godinu i pol, a humanitarnim akcijama prikupila je sredstva do 380 000 kn za uređenje i opremanje senzornoga kabineta po uzoru na »Silver« u Zagrebu, tada jedini u Hrvatskoj čiji su djelatnici pomogli savjetima i suradnjom. Humanitarnom akcijom osigurana je i kupnja neurofeedbacka, kao i opreme za ABA terapiju koja se provodi s djecom s autizmom.

Danas udruga djeluje u Karlovcu u četiri gradska poslovna prostora u kvartu Švarča i ispostavi u Slunju. Terapeuti udruge u Slunju pružaju individualne terapije za djecu s područja Slunja, Cetingrada, Rakovice, Korenice, Ogulina.

Danas udruga djeluje u Karlovcu u četiri gradska poslovna prostora u kvartu Švarča i ispostavi u Slunju. Terapeuti udruge u Slunju pružaju individualne terapije za djecu s područja Slunja, Cetingrada, Rakovice, Korenice, Ogulina. Tamo se provode sve terapije osim senzorne integracije jer sad za nju nema prostornih mogućnosti. U osam godina djelovanja udruga je prijavila dvjestotinjak projekata, od kojih provodi ili je uspješno provela 92. Sada se udruga financira projektima, programima, članarinama, donacijama i ugovorom s resornim ministarstvom. Danas udruga ima službene licencije za pružanje usluga rane intervencije i psihosocijalnih usluga kod pružatelja usluga i u domu korisnika.

Od siječnja 2018. udruga je treći privatni pružatelj usluge rane intervencije u Hrvatskoj. To u praksi znači da bilo koje dijete za koje se ispostavi da ima potrebu za ranom intervencijom može ostvariti tu uslugu besplatno, na preporuku liječnika specijalista. Stoga su korisnici te usluge iz svih županija koje okružuju Karlovačku, ali i šire. U tretman se uključuju i djeca koja nemaju neke službene dijagnoze, a imaju potrebu za bilo kojom uslugom koju udruga može pružiti. Tako udruga pruža usluge radne terapije, fizioterapije, senzorne terapije, ABA i neurofeedback-trening, psihološko individualno i grupno savjetovanje, usluge pomoći u učenju, grafomotoričke vježbe i radionice za djecu i roditelje. Sada zapošljava 10 osoba, a ima i volontere koji su pretežno roditelji, ali i studenti fizioterapije, socijalnoga rada, rehabilitacije.

Kroz udrugu je prošlo nešto više od 180 djece, a sada je sedamdesetak aktivnih koji dolaze na terapije.